38 procent større udbytte i 2019 har skabt et stort udbud af korn, som nu driver priserne nedad igen.

I 2019 faldt priserne på byg og hvede med henholdsvis 13 og 17 procent sammenlignet med 2018. Faldet skyldes en god høst i 2019 i modsætning til høsten i 2018.

Det skriver Danmarks Statistik.

I 2018 var høsten meget ringe på grund af tørken, hvilket medførte prisstigninger på korn.

Vejret i sommeren i 2019 var betydeligt mere gunstigt end i sommeren 2018, og den samlede høst af korn, raps og bælgsæd i 2019 var 38 procent over høstresultatet i 2018.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dermed er der blevet skabt et langt større udbud af korn, som har drevet priserne ned igen. Svineproducenterne drager dermed udover høje priser på svinekød også fordel af mere korn og lavere foderpriser end i 2018.