Effekter af 2018-tørken påvirkede også i 2019 Danish Agros regnskab, som trods udfordringer endte med rekordomsætning.

Danish Agro præsterede i 2019 en vækst i omsætningen på syv procent og opnåede sin hidtil største omsætning på 35,3 milliarder kroner. Samtidig opfyldte koncernen op til en række strukturelle og finansielle mål.

Det skete ifølge koncernchef Henning Haahr i et udfordrende år, som var præget af effekter fra tørken i 2018 og et stort konkurrencepres samt engangsomkostninger.

Henning Haahr fortæller, at det store konkurrencepres ses inden for alle koncernens forretningsområder, men ikke mindst i Danmark.

- Vores omsætning steg i 2019 med syv procent, og det kompenserer i et vist omfang for effekterne af konkurrencepresset samt effekten af et lavere volumen som følge af 2018-tørken, der påvirkede kornhandelen i den første halvdel af 2019, siger Henning Haahr.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Omsætningsfremgangen i 2019 blev opnået på trods af generelt faldende varepriser og manglende omsætning fra tilkøbte baltiske maskinaktiviteter, der mod forventning ikke opnåede godkendelse fra konkurrencemyndighederne i 2019.

Tysk kartelsag

Også Danish Agros driftsindtjening blev med 1.052 millioner kroner højere i 2019 end i 2018. Fremgangen blev 51 millioner kroner.

Koncernens overskud før skat blev 402 millioner kroner, hvilket er en tilbagegang i forhold til 2018 på 45 millioner kroner. Henning Haahr forklarer at tilbagegangen primært kan forklares med en engangspåvirkning som følge af afslutningen på en gammel tysk kartelsag mod den tyske samarbejdspartner Agravis.

- Det er en sag, som Danish Agro intet har med at gøre, men i kraft af vores 22 procent ejerandel af Agravis, påvirker sagen vores resultat negativt med 71 millioner kroner, siger Henning Haahr.

Danish Agro-koncernens overskud før skat toppede i 2016 med 626 millioner kroner.

- Vi er naturligvis ikke fuldt ud tilfredse med resultatet, siger Henning Haahr.

Øget markedsandel

Men han er til gengæld tilfreds med fremgangen på toplinjen.

- 2019 har været et udfordrende år, hvor vi har været presset fra mange sider, og netop derfor er jeg meget tilfreds med den flotte aktivitet og driftsindtjening, som vi realiserer. Kunderne tilvælger os og vi tager markedsandele, og det giver et godt afsæt for de kommende år, siger Henning Haahr.

Han er også tilfreds med, at et stærkt fokus på styring af pengebindinger har medvirket til, at den samlede balance er reduceret fra 17,4 milliarder kroner til 17,1 milliarder kroner, hvilket er opnået på trods af stigningen i aktiviteten med 7 procent.

- Samtidig er det lykkedes at sænke den nettorentebærende gæld med godt 500 millioner kroner på baggrund af positive pengestrømme fra driften samt tilbageholdenhed med investeringer, siger Henning Haahr.

Større egenkapital

Koncernegenkapitalen er steget i 2019 med godt 120 millioner kroner og udgjorde 5,3 milliarder kroner ved årets udgang.

Dette sammenholdt med den lavere balance gør, at soliditeten er øget til 30,9 procent i forhold til 29,7 procent i 2018.

- Det har været et af årets større mål, at øge koncernens soliditetsgrad til et niveau solidt over 30 procent, siger Henning Haahr.

Tilfreds formand

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er tilfreds med den måde, Danish Agro koncernen er kommet gennem 2019.

- Der er ingen tvivl om, at Danish Agro har været gennem et udfordrende 2019, hvor tingene ikke er kommet af sig selv. Netop derfor er det yderst positivt, at koncernen på trods af dette realiserer den hidtil største omsætning og realiserer en flot driftsindtjening. Det vidner om, at flere og flere landmænd tilvælger Danish Agro, og at vi står med at godt afsæt til de kommende år. Det er meget positivt, siger Jørgen H. Mikkelsen.

Styrket position

Henning Haahr konstaterer, at Danish Agro koncernen rent strukturelt har styrket sin position i det forgangne år.

- I Danmark har vi haft fokus på at styrke kompetencer og viden i organisationen. Der er gennemført yderligere uddannelse af specialister inden for de forskellige produktområder, og medarbejdernes kompetencer er styrket via samarbejds- og udviklingsprojekter inden for landbruget. Derudover har danske landmænd haft gavn af stærke, nye ydelser såsom bestilling og levering af planteværn samme dag, siger Henning Haahr.

- På de internationale markeder har vi konsolideret vores position i de otte lande, hvor vi har grovvareselskaber. Det er blandt andet sket gennem opkøb af grovvareaktiviteter fra UAB Robusta i Litauen, som giver os bedre faciliteter i det nordlige Litauen. Fælles for de otte markeder er, at 2019 overordnet var et godt år med gunstige vejrforhold og en heraf følgende god og stor høst af høj kvalitet. Vores tre baltiske grovvareselskaber realiserede en omsætning på 4,8 milliarder kroner, hvilket er en stigning på hele 30 procent i forhold til året før.

Rigtig medicin

Henning Haahr bemærker også, at Danish Agro er kommet langt med en turnaround i det tyske problemselskab Ceravis AG.

- Vi ser store fremskridt. Årets resultat er betydeligt bedre end sidste år, men er naturligvis påvirket af tørkeudfordringerne fra høst 2018. Men vi kan konstatere, at medicinen virker, siger han.

Grovvarer

Den samlede omsætning i koncernens grovvaredivision (Danmark, International og Support) udgør 28,1 milliarder kroner efter en vækst på 8 procent i 2019.

- Divisionens driftsresultat er realiseret med 714 millioner kroner, hvilket er en fremgang på 103 millioner kroner i forhold til 2018, der primært kommer fra vores tyske grovvareaktiviteter i Ceravis AG, fortæller Henning Haahr.

Maskiner

Også i 2019 har Danish Agro koncernen rykket sig på sin position inden for maskinhandel. For at skabe det stærkeste salgs- og service-setup for de finske landmænd blev det i 2019 besluttet at integrere det nyopstartede Finnish Agro Machinery Oy i Hankkija Oy.

- Således vil Hankkija fra 2020 begynde at markedsføre, sælge og servicere Claas i Finland og opnår hermed et nyt, stærkt maskinsetup med Claas som primært brand. I Danmark er der sikret et generationsskifte i Mørkøv Maskinforretning A/S, da Røstofte Maskiner A/S, som er ejet af Danish Agro, overtog forretningen. Forhandlerstrukturen i Danmark blev yderligere styrket i starten af 2020, da Almas Agro A/S blev integreret i Traktor & Høstspecialisten A/S, fremhæver Henning Haahr.

Længere tid end ventet

- I Baltikum har vi i 2019 afventet konkurrencemyndighedernes godkendelse af opkøbene af de tre baltiske maskinselskaber AS Konekesko Eesti, SIA Konekesko Latvija og UAB Konekesko Lietuva.

- For et år siden forventede jeg en hurtig godkendelse, men EU konkurrencestyrelsen ønskede, at vi frasolgte vores John Deere-aktiviteter i Estland. Nu forventer jeg, at godkendelsen sker her i starten af 2020. Og med repræsentation i syv lande er Danish Agro den største samarbejdspartner til Claas på verdensplan, fremhæver Henning Haahr.

Samlet set er maskindivisionen vækstet med 11 procent til en omsætning på 3,9 milliarder kroner.

- Det er særligt flot, at vi i et år som har været præget af kunders investeringstilbageholdenhed efter tørken i 2018, er lykkedes at vækste i et faldende totalmarked, siger Henning Haahr.

Og med konkurrencemyndighedernes forventede snarlige godkendelse af de baltiske aktiviteter, forventer Henning Haahr, at maskindivisionens omsætning i 2020 runder fem milliarder kroner.

Special Feed

Samtidig styrkede Vilomix koncernen sin position, da vitamin- og mineralfabrikken i Lime på Djursland blev udvidet med en ny produktionslinje med yderligere 40.000 tons i kapacitet. Special Feed-aktiviteterne har samlet set realiseret en omsætning på 2,7 milliarder kroner, hvilket er en kronemæssig mindre tilbagegang relateret til lavere råvarepriser på både vitaminer og aminosyrer. Driftsresultatet blev 201 millioner kroner.

Food

I Finland indgik DAVA Foods Finland aftale om overtagelse af hovedparten af aktierne i ægpakkeriet Närpes Äggpackeri i Finland. Foods divisionen har samlet set haft et godt år med driftsindtjening på 208 millioner kroner, der er 54 millioner kroner højere end året før, hvilket både kommer fra æg i DAVA Foods samt kyllinger og griseproduktion i DanHatch.

Hovedmål for 2020

Danish Agro-koncernen sætter sig høje finansielle mål for 2020. Den eksisterende forretning har primær fokus, og der skal ifølge Henning Haahr trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet.

- Med en god høst i 2019 står vi med en stærk markedsposition ved indgangen til 2020. Der er ingen tvivl om, at også det kommende år vil være præget af stærk konkurrence, som vi skal forholde os til og løbende tilpasse vores forretning til. Rent strukturelt vil vi have fokus på konsolidering i vores grovvare- og maskinaktiviteter, siger han.

Globale vitaminer

- Det er herudover koncernens langsigtede mål at gøre vores premix- og vitaminaktiviteter til en mere global forretning. Fokus i 2020 bliver derfor også på at analysere mulighederne for fremtidig vækst på de internationale markeder, herunder Asien, siger Henning Haahr.

- For vores fødevareselskaber vil fokus være på integration og udnyttelse af synergier i den eksisterende forretning, herunder integration af opkøbte aktiviteter samt effektivitet i driften. Derudover har DAVA Foods sat ambitiøse mål for bæredygtighed, herunder halvering af selskabets madspild i produktionen samt betydelig reduktion af energiforbrug, siger han.

2020

Henning Haahr forventer en koncernomsætning i 2020 på 35-36 milliarder kroner. Resultatet før skat ventes at blive 500 millioner kroner, og målsætningen for balancen er 17 milliarder kroner med en egenkapital på 5,5 milliarder kroner og en soliditet på 32 procent.

Danish Agro Koncernen beskæftiger cirka 5.000 medarbejdere.