Ledelsen af Overgaard Gods har offentliggjort 2019-regnskabet, der viser et underskud på godt to millioner kroner.

I dag offentliggjorde Overgaard Gods sit regnskab for 2019. Det viser et underskud før skat på 2.238.000 kroner. Dermed har virksomheden øget underskuddet i forhold til 2018, hvor der stod et minus på 1.030.000 kroner på bundlinjen.

- Selskabets drift for året anses for ikke tilfredsstillende. Årets resultat er væsentligt påvirket af udviklingen i produktions- og råvarepriser inden for de produkter, som er omfattet af selskabets hovedaktivitet, lyder det fra ledelsen.

Derudover forklares, at årets resultat isoleret set er påvirket af forpligtelser som følge af dels personalemæssige ændringer og tilpasninger og dels outsourcing af vognmandsvirksomhed.

Uden direktør

Med personalemæssige ændringer kan menes, at Overgaard Gods siden efteråret har været uden direktør. En afløser for den tidligere direktør Claus Bergreen er endnu ikke offentliggjort.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ledelsen siger om den forventede udvikling:

- Selskabets økonomiske stilling kræver til stadighed fokus på forbedring og optimering af driften, lyder det.

Videre forklares, at der i 2019 blev effektueret beslutninger for strategi og drift ud fra ønsket om at forbedre driften af selskabets hovedaktivitet. På den baggrund forventer ledelsen et væsentligt forbedret resultat i forhold til 2019.