Aarhus Universitet har meddelt Landbrugsstyrelsen, at flere små sideådale ved en fejl ikke har været omfattet af det potentialekort, som de har udarbejdet til minivådområdeordningen.

De seneste uger er der kommet fire alvorlige fejl frem fra Århus Universitet.

Martin Merrilds kommentar oven på den seneste fejl som omhandlede Fejl i data om minivådområder.

- De seneste uger er vi blevet præsenteret for fire alvorlige fejl fra Aarhus Universitet, som efterlader både myndigheder, politikere og danske landmænd på herrens mark. Det gælder fejl i kortet over lavbundsjorde, fejl i beregning af referenceåret for kvælstofsreduktionsmål, fejl i målinger af kvælstofsudledningen og nu også fejl i kortet over hvor minivådområder bør placeres, skriver Martin Merrild i en kommentar.

- Vi kan ikke være tjent med, at man laver fejl i det faglige grundlag gang på gang. Det er vist tid til en timeout og overvejelser om, hvordan vi får en helt anden kvalitet i den miljøfaglige rådgivning af myndigheder og politikere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce