Selv om udviklingen har været positiv i visse grene af landbruget det seneste år er der ifølge Ringkjøbing Landbobank fortsat betydelige økonomiske udfordringer i landbruget.

Ringkjøbing Landbobank konstaterer i sin årsrapport, at Landbruget generelt har haft et godt år, hvor hovedsektorerne inden for landbruget har klaret sig godt.

- Svineproducenterne har haft et år med historisk høje afregningspriser, ligesom mælkeproducenterne også har tjent gode penge i løbet af 2019. Endelig har høsten i 2019 været god. Eneste udfordrede sektor inden for landbruget er minkproduktion. For minkproducenterne har 2019 således været endnu år, hvor der er produceret med underskud, men hvor produktionskapaciteten i løbet af året er blevet reduceret, skriver banken.

Udfordringer

Selv om udviklingen har været positiv i visse grene af landbruget det seneste år ser banken fortsat betydelige økonomiske udfordringer i landbruget, og en væsentlig del af bankens nedskrivninger er relateret til landbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Landbrugets situation medfører en forøget usikkerhed om opgørelsen af nedskrivningsbehovet inden for udlån til landbruget. Nedskrivninger på udlån er et centralt fokusområde, fordi ledelsen udøver væsentlige skøn over, om der skal foretages nedskrivninger på udlån og størrelsen af nedskrivninger på udlån, skriver banken.

Spredt risiko

Banken beskriver selv sin landbrugsportefølje som veldiversificeret. Det vil sige med en fornuftig fordeling mellem produktionsgrene og landbrugsstørrelser.

Svinebrug tegner sig for 1,3 procent af bankens samlede udlån og garantier, kvægbrug 1,4 procent, mens øvrige landbrug med videre udgør 5,5 procent.

- 2019 har været et kontrastfyldt år for landbruget , som har været præget af meget favorable afregningsforhold for svineproduktion, mens minkproduktion fortsat oplever meget vanskelige vilkår. Sikkerhederne består primært af pant i landbrugsejendomme (jord, bygninger samt bedrifternes øvrige produktionsapparat). Hertil kommer transport i hektarstøtte samt øvrige afregninger med videre, skriver banken.

I øvrigt fremgår det af årsrapporten, at Ringkjøbing Landbobank værdisætter landbrugsejendomme ud fra Finanstilsynets principper, men at landbrugsjorden værdisættes lavere end Finanstilsynet tillader.

Ringkjøbing Landbobanks resultat for 2019 blev et overskud på 1,245 milliarder kroner før skat mod 952 millioner kroner året før.