Knap tre uger er der gået siden en ny sammenslutning af biogasleverandører så dagens lys. Sammenslutningen er nu veletableret og godt i gang med at lave aftaler og forhandlinger på landbrugets vegne.

Sammenslutningen af Landbrugets Biomasseleverandører, som de kalder sig, har fået stor opbakning fra omverdenen.

-Vi er virkelig kommet godt fra start og møder meget stor opbakning og interesse allerede. Det viser med al tydelighed, at der har været et ønske og behov ude i landet, siger formand i Landbrugets Biomasseleverandører, Erling Christensen, der er med til at skyde den nye sammenslutning i gang.

I den forgangne uge har sammenslutningen fået flere medlemmer, og vi er nu oppe på at repræsentere otte leverandørforeninger og dermed hele 634 leverandører fra landbruget med en samlet mængde biomasse på 4.505.000 tons. Fra at vi i starten var repræsenteret i det Sydjyske og på Fyn, repræsenterer vi nu selskaber i hele landet og en pæn del af den biomasse, der bliver afgasset i landet.

Bedre økonomisk afregning

Et af formålene er at opnå bedre afregningsvilkår og større sikkerhed i aftalerne, og det ser ud til at lykkes.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

-Vi har allerede nu fået de første aftaler i hus, som gør, at landmændene er væsentligt bedre stillet fremadrettet. Det er vigtigt, at man kan være tryg ved, at der sikres optimale betingelser i aftalerne med biogasselskaber, hvor man ikke selv har aktiemajoriteten. Vi ser væsentlige forskelle i kontraktforhold rundt i landet og der er behov for at få arbejdet på forbedringer. For alle parter er det vigtigt, at der fremadrettet ikke skal være de store afvigelser i afregningsforholdene, og kontrakterne skal være gennemskuelige, fortæller Erling Christensen.

En vigtig del af klimadagsordenen

Klima og bæredygtighed er på dagsordenen, og biogas er et helt centralt redskab i landbrugets bidrag til løsningerne. Ansvaret er landmændene klar til at tage på sig, men det er vigtigt, at klimaregnestykket også godskrives de enkelte leverandører.

- Landmændene står nemlig foran større klimainvesteringer, som de skal foretage, hvis klimaindsatsen skal lykkes. Og det er en regning, landmændene kommer til at betale. Ved at stå sammen kan vi netop sikre de mest optimale betingelser for landmændene, forklarer Erling Christensen.

Anders Andersen er udviklingschef på opgaven for den nye sammenslutning og understøtter landmændene i initiativet.

- Vi ser i sammenslutningen vores opgave som yderst vigtig, som led i at vi som landbrugserhverv kan levere på det samfundsansvar, der er en del af opstillingen til bæredygtige energiløsninger i samfundet, siger Anders Andersen og fortsætter, vi er samtidig i disse uger i gang med møder med interessenter, blandt andet Landbrug & Fødevarer, SEGES, energiselskaber og flere andre interessenter. Det er vigtigt og godt at mærke, at de centrale aktører bakker op omkring vores initiativer og målsætninger.