Fødevareminister Mogens Jensen stod på et landmandsmøde i Agerskov fast på efterafgrødekrav, N-modeller og biodiversitet, men slog samtidig fast, at dansk landbrug har en stor fremtid foran sig.

- Vi skal gøre et grønt landbrug grønnere. Vi er en rød, men også en grøn regering med mandat til at gå den grønne vej. Alle erhverv skal bidrage til dette - også landbruget.

- Til gengæld vil vi arbejde for at sikre langsigtede rammevilkår for landbruget. Vi sikrer, at boringsnær landbrugsjord bliver kompenseret, og vi arbejder sammen med forskerne på at få udviklet flere markvirkemidler, og jeg har været i dialog med landbrugsstyrelsen om at få fjernet mest muligt administrativt bøvl med udbetaling af EU-støtte.

Det sagde fødevareminister Mogens Jensen, da han i aftes talte til 210 fremmødte deltagere til et landmands- og debatmøde på Agerskov Kro i aftes. Ministeren var inviteret til at holde et oplæg og tage en efterfølgende debat.

Ordene var rettet mod en forsamling, der ikke mener, at erhvervet kan tåle flere reguleringer, men som samtidig ikke underkender, at landbruget har et ansvar for kvælstofudvaskningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Efterafgrøder og regnefejl

I sit indlæg, der varede en god halv time, forsøgte Mogens Jensen at tage så meget vind ud af sejlene som muligt i håb om at kunne sejle debatten hjem i magsvejr.

Spørgelysten var ganske stor, men der var kun en halv times tid tilbage, inden ministeren skulle videre.

Med henvisning til landbrugspakken, der angiveligt ikke leverede den lovede udvaskning, stod han i debatten fast på de vedtagne efterafgrødekrav. Uagtet at der er en frustration over, at efterafgrøder sået efter 1. august stort set ikke virker. De dur kun hvis de sås i juni, hvis en tidlig efterafgrøde er sået forud - og at det hele helst skal pløjes ned.

Med hensyn til Aarhus Universitet, der lavede en alvorlig regnefejl, kom han debatten i forkøbet ved at sige, at der er blevet taget godt og grundigt fat i universitetet, så dette ej gentager sig.

- Vi skal som regering kunne stole på det faglige grundlag, som universitetet leverer.

En spørger foreslog ministeren at finde en anden leverandør af faglighed.

- Desværre kan vi ikke gå til andre kilder for at få denne faglighed. Der er på Aarhus Universitet opbygget et fagligt miljø, der ikke findes andre steder, hævede ministeren.

Trods regeringens udstukne, grønne kurs gentog ministeren flere gange, at dansk landbrug er et forbillede ude i verden. Det er et erhverv, der kan eksportere viden om grøn teknologi, og det er et erhverv, der skal afsætte bæredygtige produkter i lande ssom for eksempel Kina.

- Jeg vil gentage hvad Mette Frederiksen sagde for nylig, at Danmark er et landbrugsland. Jeg ser for mig et stor fremtid for det danske landbrug, sagde Mogens Jensen.

Der er planlagt tilsvarende møder i Herning, Aabybro og Sorø.