EU er kommet med et udspil, der vil skære i midler til store landbrug ud fra mottoet: Small i beautiful. Formanden for Større Jordbrug mener forslaget vil betyde at større landbrug vil miste støtte alene ud fra deres størrelse.

EU-Kommissionens forslag til en reform af EU's landbrugspolitik, CAP 2020, vil skære i EU-midlerne til store jordbrug til fordel for små jordbrug.

EU's landbrugskommissær Janusz Wojciechowski fremhævede ved sin første høring at blandt andet små og mellemstore landbrug som værende bedre ud fra tanken om at: small is beautiful.

Tidligere beregninger har vist, at et større jordbrug på 500 hektar vil stil at miste 63.000 kroner om året i EU-midler, hvis kommissionens forslag bliver vedtaget.

- EU-Kommissionens forslag vil betyde en meningsløs forfordeling af store jordbrug, som står til at miste EU-midler alene på grund af størrelsen og uden hensynsagten til miljøinitiativer, siger Christina Ahlefeldt-Laurvig, formand for Sektionen for Større Jordbrug.

- Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at feje forslaget af banen, siger formanden.

Forslaget fra EU om jordfordelingstøtte er endnu ikke færdigbehandlet og vedtaget i EU.

CAP 2020 er Europa Kommissionens forslag til regler for EU's landbrugspolitik efter 2020.