Rigsrevisionen giver EU-juridiske rygstød til tiltalt dyretransportbranche. Advokat Hans Sønderby Christensen opfordrer nu anklagemyndigheden til at frafalde tiltaler.

Rigsrevisionens undersøgelser bekræfter, at virksomhederne vinder deres sager. Det vurderer advokat Hans Sønderby Christensen, som har speciale i EU-ret, og som repræsenterer flere virksomheder, der er tiltalt for at bryde EU's regler ved eksport af smågrise.

- Virksomhederne har sagt det hele tiden, og nu har de så også Rigsrevisionens ord for, at de har været i god tro. Styrelsen har i årevis accepteret overskridelse af transporttiden i de få procent tilfælde, hvor transporttiden er blevet lidt længere end forhåndsantaget. Den praksis kan man naturligvis kun ændre fremadrettet. Ifølge EU-retten er virksomhederne i god tro, når kontrolmyndighederne mod betaling foretager kontrollen uden at komme med bemærkninger, konkluderer Hans Sønderby Christensen.

Ifølge Hans Sønderby Christensen er virksomhederne i god tro, når de ikke er blevet gjort opmærksom på andet.

- Ligesom der hver eneste dag køres lidt for stærkt, med lidt overlæs og lidt længere end køre-/ hviletiden tillader med mere. Myndighedernes tålepraksis skaber god tro hos borgerne, og derfor forudser jeg, at denne sag bliver en dyr sag for skatteyderne, og opfordrer derfor anklagemyndigheden til at udfordre Fødevarestyrelsens politianmeldelse som grundløs og hurtigst muligt frafalde.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Advokat Sønderby har vundet flere sager mod Fødevarestyrelsen, Fødevareministeriet og Justitsministeriet både om lovlighed af regler, erstatning og straf.