Det kan være fristende at indgå aftale med en enkeltmandsvirksomhed om, at ejeren udfører arbejde for dig. Det kan dog ende med at blive en dyr løsning.

Når du har brug for en hjælpende hånd i bedriften, kan det være fristende at indgå aftale med en enkeltmandsvirksomhed - det være sig dansk eller udenlandsk - om, at ejeren udfører arbejdet for dig. På den måde slipper du for at opfylde de forpligtelser, der følger med at være arbejdsgiver. Det kan dog vise sig at være en dyr løsning, hvis skattevæsenet kigger forbi, skriver SLF i en pressemeddelelse.

Skattespecialist i SLF, Sønderjysk Landboforening, Lone Hauge fortæller her, hvad du skal være opmærksom på.

Maskeret ansættelsesforhold?

Når du indgår aftale med en enkeltmandsvirksomhed om, at indehaveren skal udføre arbejde på din bedrift, vil skattevæsenet interessere sig for, om der i virkeligheden er tale om et ansættelsesforhold, og det er afgørende for dig, om det er et ansættelsesforhold eller ikke.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvis skattevæsenet vurderer, at der er tale om ansættelsesforhold, kommer du til at hæfte for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Du synes måske, du har været i god tro. Men utallige afgørelser på området viser, at du hæfter, hvis skattevæsenet mener, der er tale om et ansættelsesforhold, og du ikke har indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag hos din underleverandør.

Hvad betyder det så? Hvis der er udført arbejde for 75.000 kroner, vil det få følgende konsekvens:

Entreprisesum: 75.000 kroner.

AM-bidrag 8 %: 6.000 kroner.

A-skat 55 % af 69.000 kroner: 37.950 kroner

Efterbetaling af SKAT + AM-bidrag: 43.950 kroner.

Det er altså ikke helt billigt, og det er uden betydning, om skattevæsenet også kunne kræve pengene op hos den person, der har arbejdet for dig, påpeger skattespecialist i SLF, Lone Hauge.

Til gengæld får du et krav mod den virksomhed, der har arbejdet for dig på 43.950 kroner svarende til efteropkrævningen på A-skat mv. Spørgsmålet er jo her, om du så kan få dine penge hjem. Det kan medføre ekstra udgifter til rådgiver og advokat at inddrive pengene.

Momsfradrag?

Hvis skattevæsenet vurderer, der er tale om ansættelsesforhold, kan du ikke få fradrag for momsen på den faktura, du har modtaget, selvom du har betalt momsen. Der kan nemlig ikke godkendes momsfradrag, når momsen er opkrævet med urette.

Udgangspunktet er, at det er skattevæsenet, der skal bevise, at du har indgået en aftale, som er et ansættelsesforhold. Desværre skal der ikke meget til for, at de har ført det bevis, og du i stedet skal bevise det modsatte.

Følgende forhold spiller ind:

? Det arbejde, der udføres

? Skriftlig kontrakt eller ikke

? Hvem har den økonomiske risiko, og er den reel

? Hvor mange andre udfører virksomheden arbejde for

Det arbejde, der udføres

Skattevæsenet har den opfattelse, at når det arbejde, der udføres, er en integreret del af virksomheden, så er udgangspunktet, at der er tale om ansættelsesforhold. Det betyder, at hvis der er tale om pasning af dyr, markarbejde, pelsning af mink mv. er risikoen for at blive anset for ansættelsesforhold stor.

Er der tale om reparation og byggearbejde, vil risikoen ikke være så stor. I den forbindelse spiller det dog også ind, hvor mange andre landmænd mv., virksomheden arbejder for.

Skriftlig kontrakt og angivelse af økonomisk risiko

Det er vigtigt, at der er lavet en skriftlig kontrakt. Kontrakten bør indeholde følgende:

? En fastsat entreprisesum for arbejdets udførelse

? Klar afgrænsning af hvilke opgaver, der skal udføres herunder oplysning om, at virksomheden selv medbringer nødvendige maskiner

? Oplysning om, at enkeltmandsvirksomheden selv er herre over, hvornår arbejdet laves, når bare det er færdigt til aftalt tidspunkt

? Start- og seneste sluttidspunkt for arbejdet

? Et punkt, der utvetydigt angiver, at enkeltmandsvirksomheden bærer den økonomiske risiko i forhold til arbejdets udførelse. Det kan være en bestemmelse om fradrag i den aftalte entreprisesum ved mangler og præcisering af, at der først sker afregning, når det udførte arbejde er kontrolleret, skriver SLF i pressemeddelelsen.

Jo flere kunder virksomheden, du indgår aftale med har, jo bedre. Det taler nemlig for, at ejeren af virksomheden ikke er ansat hos dig. Hvor mange kunder, virksomheden bør have, er svært at give et entydigt svar på - men jo flere, desto bedre.

Søg rådgivning

Der er stor risiko ved at indgå aftale med en enkeltmandsvirksomhed om udførelse af arbejde på bedriften. Hos SLF har vi stor erfaring indenfor området. Vi kan både hjælpe med kontrakter og med at søge bindende svar hos Skattestyrelsen, hvis du vil være helt sikker på, at dine aftaler holder vand.