Arbejdsmiljøkonference skal forbedre arbejdsmiljøet i de grønne erhverv

Ansattes arbejdsmiljø i de såkaldt grønne erhverv er i fokus på en konference onsdag den 4. marts i Odense Congress Center.

Konferencen hedder "Den gode Arbejdsplads" og holdes i regi af Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) i et samarbejde mellem 3F, Landbrug &Fødevarer, DM&E, Danske Anlægsgartnere, Naturstyrelsen og GLS-A.

De grønne erhverv omfatter for eksempel landbrug, entreprenører, gartnerier, skoventreprenør-virksomheder og anlægsgartnere.

Konferencen byder på oplæg og workshops, hvor deltagerne selv vælger de aktiviteter, der er mest interessante eller relevante for den enkelte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mange udfordringer

- I de grønne erhverv har der traditionelt været mange alvorlige ulykker eller nedslidende fysisk arbejde. Men trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø er også emner, der er vigtige at forholde sig til. Derfor har konferencen en bred pallette af oplæg og workshops inden for mange forskellige emner, som kan inspirere, motivere eller give ny viden til deltagerne. Viden som deltagerne kan tage med sig hjem i det daglige arbejdsmiljøarbejde, siger HR- og arbejdsmiljøchef i GLS-A, Anne Marie Hagelskjær Smit.

På konferencen kan man bl.a. høre oplæg om arbejdsglæde, forebyggelse af ulykker, få viden om sundhed og ergonomi, møde organisationerne bag konferencen og få en snak med leverandører af maskiner og sikkerhedsudstyr.

Derudover vil Søren Kryhlmand, direktør for Arbejdstilsynet, holde et oplæg om fremtidens Arbejdstilsyn.

Dagen afsluttes af skuespiller og foredragsholder Jens Arentzen, som vil holde et oplæg om den gode kommunikation og nærvær, og hvad det betyder for relationerne på en arbejdsplads.

- Konferencen handler i øvrigt også om, hvordan man kan fastholde gode medarbejdere og elever på arbejdspladsen. Vi har desuden en stor udfordring med at få nedbragt ulykkesstatistikken særligt på landbrugsområdet, siger Anne Marie Hagelskjær Smit og tilføjer:

- Derfor præsenterer vi også et helt nyt lyd-værktøj på konferencen, som griber forebyggelsesarbejdet an på en ny måde. Det er vores mål, at få arbejdsmiljøet højere op på dagsordenen, og det skal simpelthen i højere grad italesættes i virksomhederne i det daglige.

Læs mere om arbejdsmiljø i Agro:

Læs om, hvad Arbejdstilsynet har fokus på, når det kommer på bedriftbesøg.

Læs om, hvordan du griber arbejdssikkerhed an på bedriften.Læs om, hvordan du forebygger smerter i muskler og led, så smerterne ikke bliver kroniske.