Dan Duck ligger såret tilbage efter slagteriet i deres højsæson lige op til jul fik en fejlagtig indskærpelse af Fødevarestyrelsen. Rapporten er nu trukket tilbage, men julesalget blev smadret og giver virksomheden milliontab.

Fødevarestyrelsen ligger sig fladt ned, undskylder og har trukket kritikken tilbage. Men tilbage står Dan Duck med efterdønningerne af dårlig omtale, fyldte lagre, utilfredse grossister, destruktion af ænder for millioner og milliontab ovenpå den fejlagtige rapport.

I øjeblikket er Dan Duck i fuld gang, sammen med deres advokat Hans Sønderby Christensen, at gøre op, hvor meget Fødevarestyrelsens fejlagtige rapport har kostet slagteriet i tabt omsætning både i dagen op til jul og det efterfølgende salg.

Fødevarestyrelsen lægger sig fladt ned og undskylder, men vi mangler stadig svar på, hvorfor de kom med deres kritik 17. december. Hardy Eskildsen, direktør Dan Duck.

- Dan Duck er gået glip af en omsætning på mange millioner bare i december og et mange gange større omsætningstab i tiden derefter. Tabet er reelt et uoverskueligt stort antal millioner både i omsætning, kundernes tillid og bundlinje, siger advokat Hans Sønderby Christensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hos Dan Duck står direktør Hardy Eskildsen rystet tilbage og forstår ikke forløbet.

- Vi plejer at have et godt samarbejde med kontrolmyndighederne, men denne gang gik det altså galt. De plejer at være her næsten en hel dag, men den 17. december var der ikke sat så meget tid af, da de havde pres på op til årets afslutning, så de var hos i cirka 2-2,5 timer. Normalt afsluttes alle audit og kontrolbesøg hos os med, at der kort lige bliver fulgt op på det, der har været oplevet under kontrollen, siger Hardy Eskildsen, direktør Dan Duck.

- Dette blev så undtagelsens dag, hvor hverken vores kvalitetschef eller fabrikschef blev kontaktet, så vi forventede selvfølgelig, at alt var i sin bedste orden. Vi hørte intet til kritikken på dagen eller de efterfølgende dage, fortæller Hardy Eskildsen.

Direktøren for Danmarks eneste andeslagteri kan se tilbage på et forløb, hvor slagteriet gik fra at have juletravlt med at levere danske ænder til butikkerne gennem Coop, Reitan, Salling Group, Lidl og flere. Men pludselig stod alt stille. Fødevarestyrelsen lagde en kritisk kontrolrapport på deres hjemmeside, som Ekstra Bladet fik adgang til. Så brød helvede løs, som Hardy Eskildsen husker dagene op til jul. Julesalget af ænder gik fuldstændig i stå 19. december.

- Siden 19. december har vi ikke solgt så meget som et eneste andelår, siger direktøren for andeslagteriet, der vurderer, at Dan Duck er gået glip af omsætning på cirka fire-seks millioner som konsekvens af sagen.

Høj egenkontrol

Kontrolrapporten handlede om håndhygiejne, hvor Fødevarestyrelsen ikke mente medarbejderne vaskede hænder efter pause.

- Fødevarestyrelsen har ikke kigget godt nok efter. Vores medarbejdere har helt sikkert vasket hænder ved en af vores mange andre håndvaske. Vi går højt op i alle former for hygiejne. Vi fører selv kontrol, og hvis vi opdager, at en medarbejder ikke vasker hænder, så betyder det øjeblikkelig bortvisning, siger Hardy Eskildsen.

Hardy Eskildsen undrer sig over, at Fødevarestyrelsen ikke umiddelbart efter deres kontrolbesøg tog kontakt med virksomheden og påpegede deres kritik.

- Hvis det handler om hensyn til forbrugerne, så undrer det mig, at Fødevarestyrelsen ikke med det samme holdt et møde med os og påpegede fejlen, så vi kunne rette op, hvis der var tale om en mangel. At vi skal læse om kontrolrapporten i Ekstra Bladet, er bare ikke i orden, siger han.

Tons på frys

De mange tons ænder, der ikke nåede ud i butikkerne op til jul, ligger nu på køl og frost. Hardy Eskildsen vurderer, at slagteriet bliver nødt til at destruere adskillige tons ænder, der falder for datomærkningen. Dertil kommer at virksomheden har været tvunget til at leje sig til ekstra frysekapacitet.

- Vi står også med den udfordring, at vores grossister har opbygget store lagre op til jul, noget kan de sælge til nedsat pris de næste par måneder, men det giver naturligvis også dem tab. Vi havde med vores plan for overtagelse af slagteriet i Struer budgetteret med en vækst på ænder på cirka 20 procent for året 2020, men som det ser ud lige nu, så frygter vi, at vi vil lande på et tab på 20-30 procent i forhold til vores 2019 budget. Hertil kommer også, at vi havde lagt en plan for udvikling af virksomheden og dermed bedre muligheder for at fastholde vores dygtige medarbejdere ved at kunne anvende anlægget over en længere periode end hidtil. Dette er desværre på nuværende tidspunkt blevet sat i bero, med begrundelsen fra vores kunde, at vi ikke har nok styr på vore interne hygiejne, siger direktøren.

Opgørelse af tab

Advokat Hans Sønderby Christensen arbejder i øjeblikket på at opgøre præcis, hvor meget virksomheden har tabt på sagen.

- I de sidste 20 år har jeg ført en række lignende sager og vundet dem alle. Det er dybt alvorligt. Dette sidste eksempel er dog det allerværste jeg kan huske, siden daværende forbrugerminister i 2007 på direkte TV lukkede blandt andre Niels Vinderslevs samlestald. Præcist et år efter stod han med godt otte millioner i hånden som erstatning. Jeg håber inderligt, at staten vil punge ud straks - og ikke forsøge at trække sagen i langdrag og derved udsætte Dan Duck for en potentielt krank skæbne, siger Hans Sønderby Christensen.

Dan Duck har et tæt samarbejde med syv danske producenter om levering af ænder. Virksomheden beskæftiger 35-40 medarbejdere og i højsæsonen endnu flere.

- Hvis vi ikke skal slagte så mange ænder i fremtiden, så kan det få konsekvenser for både medarbejdere og producenter, siger han.

Dan Duck overtog slagteriet i august 2019 efter Dansk Andeudvikling. Slagteriet er i dag ejet af en gruppe investorer blandt andet en svineproducent, den tidligere ejer Martin Daasbjerg og Hardy Eskildsen.