Udviklingen med en række udbrud af afrikansk svinepest i vildsvin i det vestlige Polen giver grund til alvorlig bekymring i Tyskland.

Den tyske landbrugsminister har i sidste uge holdt møde med sin polske kollega. I en pressemeddelelse fra mødet nævnes det, at man overvejer opførelse af et hegn på begge sider af grænsen. Den tyske delstat Brandenburg har allerede i december startet opførelsen af et 90 kilometer langt hegn ved grænsen til Polen. Og delstaten Sachsen har oplyst, at de vil opføre et 4,5 km elektrisk hegn ved et højrisikoområde på grænsen til Polen, oplyser skriver Tican i et nyhedsbrev.

I Nordrhein-Westfalen har regeringen udarbejdet et udkast til en særlig jagtlov, som skal træde i kraft i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest i delstaten. I tilfælde af et udbrud har lovgivningen til formål at muliggøre en mere effektiv jagt på vildsvin for at forhindre yderligere spredning. Det skal blandt andet ske via fjernelse af forskellige restriktioner, således at det bliver tilladt at anvende fælder, afskydning på foderpladser mv. Det skal bemærkes, at ovennævnte initiativ ikke er iværksat, men kun foreligger som forslag.

- Set med danske briller kan det virke som om, at der fra tysk side er stor nølen i forhold til at sætte ind med forebyggende tiltag, der kan forhindre smitten i at krydse grænsen fra Polen til Tyskland. Der er konstateret smittede vildsvin 20 kilometer fra grænsen, og smitten har de senere år rykket sig flere hundrede kilometer mod vest, skriver Tican.

- Vi kan glæde os over, at den rettidige omhu i dansk sammenhæng har betydet, at vi nu har et hegn mellem Danmark og Tyskland, og at den danske vildsvinebestand stort set er elimineret. Dette er sket takket være forståelse for situationens alvor hos politikerne, så de nødvendige lovgivningsmæssige skridt er taget. Og dertil myndighedernes konkrete indsats med hensyn til bortskydning af vildsvin i Danmark, skriver Tican.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce