Landbrugs- og fødevareordfører Erling Bonnesen (V) kritiserer forholdene i Odense Å. Han rejser nu spørgsmålene om åens tilstand overfor miljøministeren.

Landbrugs- og fødevareordfører for Venstre, Erling Bonnesen, er bekymret for det stigende problemer med oversvømmelser, når det periodevis regner meget, og tiltagende problemer med afvanding fra marker og på længere sigt også for bysamfund og veje, hvis udviklingen fortsætter.

- I forbindelse med det kommende arbejde med vandplaner og vandløb med videre rejser jeg nu problemerne overfor miljøministeren. Staten skal sørge for mere klare regler, så Odense Å kan blive bedre vedligeholdt og renset op, hvor der er behov for det, siger Erling Bonnesen.

- Det er udmærket med vådområder, som har en nyttig funktion, men det skal være helt klart, at afvandingen skal være i orden, således at vandet kan komme væk fra marker, der skal dyrkes og fra veje og bysamfund.

Spørgsmål til miljøministeren januar 2020 - Odense Å.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Ministeren bedes give en aktuel redegørelse og orientering om resultater og erfaringer med de genslyngningsprojekter, vådområdeprojekter, naturprojekter mv, der er gennemført i Odense Å og Odense Fjord siden starten på projekterne cirka 2003?

- Hvordan vurderes den aktuelle miljø- og naturtilstand, herunder vandmiljøet, i Odense Å?

- Foretages der målinger af miljø- og naturtilstanden, herunder vandmiljøet og udviklingen i vandmiljøet, i Odense Å og Odense Fjord og hvad viser de i givet fald ?

-Ministeren bedes redegøre for de gældende regler, aftaler og erfaringer med regulering af vandstanden og vandgennemstrømningen ved Borreby Mølle/Odense Å, herunder også i relation til de voldsomme oversvømmelser, der sker ved for eksempel Nr. Broby - området, i udpræget grad i perioder med stor nedbør.

- Hvordan vil ministeren sikre, at der fortsat sikres tilstrækkelig afvanding fra de landbrugsarealer, veje, bysamfund med videre, der er afhængig af afvanding til Odense Å?

Erling Bonnesen stiller i alt 14 spørgsmål om Odense Å til ministeren.