Frank Øland fra Landbrug og Fødevarer vurderer, at en handelsaftale kan trække lidt ud, så vi måske kan handle med Storbritannien som vi gør i dag i endnu et par år.

- Nu ved vi, at Brexit bliver en realitet, men usikkerheden om de fremtidige handelsvilkår er desværre ikke forsvundet. Storbritannien vil fortsat være et af fødevareklyngens vigtigste eksportmarkeder, selv om det nu står klart, at briterne endegyldigt forlader EU.

Det siger Frank Øland, der er cheføkonom i Landbrug og Fødevarer.

- Når Storbritannien forlader EU den 31. januar, så skal de i gang med at forhandle med EU om den fremtidige handelsaftale. I overgangsperiode, som varer indtil udgangen af 2020, kan vi handle med Storbritannien på uændrede vilkår. Jeg forventer, at overgangsperioden forlænges indtil en handelsaftale er på plads. Det kan godt tage et par år, siger Frank Øland og tilføjer:

- Vi ved ikke, hvordan den fremtidige handelsaftale kommer til at se ud. Vi forventer, at de fleste fødevarer fritages for told, eller at toldsatserne bliver meget lave.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mere kompliceret

Den store udfordring for danske fødevareproducenter er ikke toldsatserne, men derimod at det bliver mere kompliceret at eksportere til Storbritannien. Der skal laves eksportcertifikater, der vil være øget toldkontrol, og standarder kan afvige. Samtidig kan der komme øget konkurrence fra tredjelande (lande uden for EU).

- Det er svært at vurdere, hvor hårdt Brexit kommer til at ramme fødevareklyngen. Administrative byrder og øget konkurrence kan medføre at eksport for et par milliarder vil søge mod andre eksportmarkeder. Fødevareklyngen eksporterer varer til Storbritannien for 12,5 mia.kr. om året, oplyser cheføkonomen.