Varsel om stigning i arveafgiften fra seks procent til 15 procent har fået mange familier til at haste med generationsskifte. I de første tre kvartaler i 2019 har 771 bedrifter foretaget familieoverdragelser.

Fra årsskiftet hæves generationsafgiften til 15 procent. Nye tal fra Danmarks Statistik for 2019 viser en markant stigning i antallet af familieoverdragelser i løbet af året.

Hvis man måler de første tre kvartaler i 2019 i forhold til gennemsnittet af de samme første kvartaler siden 2010, er der tale om en stigning fra 412 til 771. Det svarer til en stigning på 87 procent.

- Efter at have ligget på et stabilt niveau i næsten et årti, skyder antallet af familieoverdragelser kraftigt op i 2019 - næppe et tilfældigt sammenfald med forlydender om, at den ny regering ville tilbagerulle lempelserne i bo- og gaveafgiften, så faldet fra 15 procent til fem procent i 2020 blev annulleret, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk Chef, Seges.

Danmarks Statistik opgør tallene i tre kategorier: alminelig handel, andre salg og familieoverdragelser, som dækker over generationsskifter i familier.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Slut med lempelser

Foreløbig viser opgørelsen tallene fra 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal i 2019. Allerede fra årets start lå familieoverdragelserne på et højt niveau og steg videre derfra i både 2. og 3. kvartal.

- Med stor sandsynlighed vil antallet af familieoverdragelser også ligge højt i 4. kvartal 2019, nu hvor en tilbagerulning af lempelsen vedrørende bo- og gaveafgiften rent faktisk er vedtaget i forbindelse med Finansloven 2020, siger Klaus Kaiser.

Klaus Kaiser er ikke i tvivl om at det er regeringens varsel om hævelsen af afgiften, der påvirker tallene.

- Med en så stor stigning og et så atypisk mønster for familieoverdragelser i årets tre første kvartaler, er der ingen tvivl om, at bo- og gaveafgiften har betydet en fremrykning af generationsskifte - ovenikøbet i markant omfang, siger han.

I hele 2018 blev der foretaget 698 generationsskifter, mens der indtil nu er foretaget 771 skifter uden opgørelsen for årets sidste måneder.

Svært for unge

Hos L&F er Martin Merrild bekymret for afgiftsstigningen. Han udtalte dagen efter aftaleparterne havde præsenteret Finansloven 2020:

- Gennemsnitsalderen i vores erhverv er høj, og vi står over for flere tusinde ejerskifter i landbruget over de næste mange år. Derfor vækker det her selvfølgelig stor bekymring. Det er ikke hensigtsmæssigt at gøre det økonomisk sværere for de unge mennesker, som gerne vil ind i erhvervet. Konsekvensen bliver, at de nu kommer ind med en endnu højere gæld, sagde Martin Merrild.