Mange lodsejere og landmænd har ansøgt om at få lov til at plante ny skov på privat jord. I disse uger udsender Landbrugsstyrelsen de første tilsagn til ansøgerne om anlæggelse af mere skov.

Her i december får de første ansøgere svar på, om de efter ansøgningsrunden 2019 får tilskud til at plante ny skov. Hvis alle årets 279 ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning lever op til kriterierne, kan der komme knap 1.500 hektar ny skov i Danmark, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hvis alle ansøgninger lever op til betingelserne, kan det give op til 1.500 hektar ny privat skov i Danmark. Det svarer til at dække hele Orø med skov.

- Vi har igen i 2019 oplevet stor interesse for at få tilskud til ny skov. Nu er vi klar til at give de første tilsagn, så ansøgere kan gå i gang med at etablere deres nye skove. Vi forventer, at alle ansøgere vil have fået svar i starten af 2020, men allerede nu ved vi, at der er penge nok i puljen til at imødekomme alle ansøgninger, der opfylder kravene og er støtteberettigede, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Puljen var oprindeligt på 35,0 millioner kroner, men regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har aftalt at tilføre op til 15,2 millioner kroner ekstra til ordningen som en del af den nye aftale om kvælstofindsatsen i 2020.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I 2018 fik 184 ansøgere tilsagn til privat skovrejsning.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100% finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.