Planteavlerne har svært ved at imødekomme de stigende krav til frøafgrøder, hvis de ikke må bruge glyphosat, mener avlschef hos DLF. Han opfordrede frøavlerne til at råbe op om konsekvenserne af et muligt forbud mod glyphosat.

- Vi bliver nødt til at gøre opmærksom på de konsekvenser, som et forbud kan få. Det vil generelt betyde lavere udbytte og dårligere kvalitet, sagde Erling Christoffersen, avlschef hos DLF til de cirka 70 fremmødte til avlermøde i Horsens.

Avlschefen vurderer, at det vil betyde et tab på 500-1500 kroner pr. hektar, hvis avlerne ikke må benytte glyphosat til ukrudtsbekæmpelse.

- Det vil blandt andet betyde store investeringer i redskaber til kvikbekæmpelse, sagde Erling Christoffersen.

Små mængder

Avlschefen henviste i sit oplæg på avlermødet til udtalelser fra en lang række eksperter, som slår fast, at glyphosat er et af de bedst undersøgte og mindst giftige stoffer, og den almene borger udsættes for stoffet i meget små mængder.

- Risikoen for skade er derfor meget lav. Vi omgiver os derimod i dagligdagen med langt større mængder af en lang række andre stoffer, som har en meget større giftighed. Risikoen for skade via kemikalier skal derfor findes andre steder end via glyphosat, siger Nina Cedergren, professor i økotoksikologi ved Københavns Universitet til fagbladet JAktuelt.

Forbruget af glyphosat i landbruget er faldet de senere år. Stoffet blev godkendt i 1975 og toppede i 2010.