Det amerikanske landbrugsministerium offentliggør i dag deres månedlige WASDE rapport om den globale forsynings-/efterspørgselssituation.

Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets: Generelt en positiv dag i sojakomplekset i går, hvor blandt andet sojabønnerne steg med godt en procent. Den Amerikanske landbrugsminister var i går ude med en kommentar om, at han ikke ved, hvornår en fase 1 aftale falder på plads. Til gengæld forventer han heller ikke, at de toldforhøjelser som amerikanerne har varslet pr. 15 december bliver en realitet på netop denne dato.

Det amerikanske landbrugsministerium offentliggør i dag deres månedlige WASDE rapport om den globale forsynings- /efterspørgselssituation. Fokus i denne rapport vil være flyttet fra USA til de sydligere himmelstrøg, hvor fokus vil være på de høje forventninger til brasilianske udbytter, samt effekten af manglende nedbør på udbytterne i Argentina. Derudover forventes der på hvedefronten i dag en hvedetender fra Egypten, som igen vil give markedet en indikation af konkurrencedygtigheden på de globale markeder.

Malaysian Palm Oil Board har her til morgen offentliggjort deres nyeste estimater for forventninger til årets produktion, og ultimativt de lagre som verdens næststørste producent estimerer for nuværende. Ifølge en bloomberg undersøgelse var der på forhånd forventet et fald i lagrene i omegnen af 10%, mens der endeligt var tale om et fald på 4,1%, da man præsenterede tallene for november måned. Lagrene estimeres således for nuværende i niveauet 2,26 millioner tons, mens markedet havde forventet 2,15 millioner tons. De stigende lagre skyldes blandt andet en eksport som var vigende i november måned, om end produktionen også var faldende. De skuffende tal kunne have sat en dæmper på prisudviklingen i dag, men prisstigningerne fortsætter her til morgen. Sidste gang palmeolien handlede på disse niveauer var tilbage i slutningen af 2016 og starten af 2017. Dengang kom stigningerne i kølvandet på vejrfænomenet "el-niño", som i årene 2015-2016 blev karakteriseret som værende meget stærk, og dermed satte produktionen under betydeligt pres.