I løbet af foråret kommer regeringen og de røde partier med en klimahandlingsplan, som skal sikre at de nationale reduktionsmål bliver nået.

Med finanslovsaftalen for 2020 er regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om at gennemføre en række initiativer, der skal styrke indsatsen for et bedre miljø, skabe mere natur, og som samlet forventes t nedbringe drivhusgasudledningen i 2030 med mindst 0,5 millioner tons C02-ækvivalenter på nationalt plan, står der i finansloven.

Med et mål om en reduktion for udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til 1990, er der store ambitioner for klimaindsatsen blandt partierne.

Regeringen og aftaleparterne er enige om, at der skal indføres en klimalov. I forlængelse af denne vil regeringen til foråret fremlægge en klimahandlingsplan.