Afgrødekommentar: Trump indfører told på stål og metaller fra Sydamerika som konsekvens af svækkede valutaer.

Møllehveden startede i går indledningsvist positivt fra land på reglen om at shortpositioner der ikke kan leve op til fysisk levering skulle nedlukkes, som beskrevet i gårsdagens kommentar. Ikke overraskende nedjusterede Abares forventningerne til den australske hvedeproduktion fra 19,1 til 15,9 millioner tons, svarende til et fald på 8,4 procent i forhold til sidste års høst. Hvis realiseret vil det betyde at landets hvedeproduktion over halveres på blot tre sæsoner, efter landet i 16/17 sæsonen realiserede en rekordproduktion på 31,8 millioner tons, skriver Jyske Markets.

Nedjusteringen betyder at vi kan forvente en nedjustering fra USDA i en af de kommende WASDE-rapporter. USDA estimerede i den seneste rapport den australske produktion til 17,2 millioner tons.

De øvrige terminer fulgte fra starten af dagen december-terminen højere, men tabte i løbet af eftermiddagen pusten på prisfald i Chicago-hveden, en stærkere euro og gevinsttagning. Lige bortset fra december-terminen førte det til, at de øvrige terminer lukkede dagen i et lille minus.

Vinterhvede

Britiske og franske landmænd vil de kommende dage forsøge at få mest muligt ud af tørre forhold til, at få den sidste vinterhvede i jorden, inden regn vender tilbage til weekenden. Sædvanligvis er tilsåningen overstået på dette tidspunkt af sæsonen, men FranceAgrimer beretter at blot 80procent af den franske vinterhvede var kommer i jorden per 25. november - en fremgang på blot 6procentpoint i forhold til ugen før. Det skaber naturligvis fortsat bekymringer om, hvor store arealer der ikke når at blive tilsået, og som i stedet må erstattes af vårafgrøder. Den sene tilsåning har også konsekvenser for de vinterhvedeafgrøder der allerede er kommet i jorden. Her blev konditionerne nedjusteret fra 78procent til 75procent i kategorien god/meget god. Møllehveden tangerer i øjeblikket det højeste prisniveau siden juni/juli. Der bør være betydelig modstand i niveauet omkring 190 EUR/ton. Vi anbefaler at man overvejer at delafdække ny høst ved yderligere prisstigninger i hveden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Soja

I sojakomplekset blev det lidt en mudret affære, men overordnet gik priserne lavere. Der er intet nyt i handelskrigen mellem Kina/USA, men til gengæld valgte Trump i går at optrappe handelskrigen på en anden front. Trump skrev i et Tweet; "Brasilien og Argentina har haft fordel af en massiv devaluering af deres valutaer, hvilket ikke er godt for vores landmænd. Derfor, med virkning med det samme, vil jeg gendanne toldsatserne for alt stål og aluminium der sendes til USA fra disse lande".

At de Sydamerikanske valutaer er blevet massivt svækket kan de ikke løbe fra, men baggrunden for svækkelsen ser de fleste nok nærmere, som en konsekvens af økonomisk krise end bevidst fra centralbanken og politikernes side. Ikke desto mindre betyder svækkelsen, at de sydamerikanske landmænds konkurrenceevne står stærkere på det globale eksportmarked for hvede, majs og sojabønner. Det presser naturligvis den amerikanske eksport, der i forvejen er presset af handelskrigen med Kina på den anden side. Sojaskrå lukkede i går uændret, mens bønner og olie lukkede lavere. Det trak også rapsfrøene lavere kombineret med faldende palmeolie.