Bæredygtigt Landbrug kræver en ordentlig erstatning, hvis der skal udtages landbrugsjord.

Partierne bag den nye finanslov har afsat to milliarder kroner frem til 2030 til udtagning af landbrugsjord. Det glæder Landbrug & Fødevarer, der i en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening har talt om behovet for at udtage 100.000 hektar landbrugsjord.

Hos Bæredygtigt Landbrug er direktør Hans Aarestrup noget mere forbeholden. Direktøren understreger, at Bæredygtigt Landbrug intet har imod udtagning af især lavbundsjorde, hvis landmanden får en ordentlig erstatning for det. Men det er netop sidstnævnte, det åbenlyst kniber med.

- Man afsætter i denne finanslov to milliarder kr. fordelt på 200 mio. kr. årligt i de kommende ti år. Jeg vil gerne minde om, at 100.000 hektar vil koste et sted mellem 10 og 15 milliarder kr., så det her forslår slet ikke til noget som helst, lyder det fra Hans Aarestrup.

Det erkendes dog også hos Landbrug & Fødevarer, som vurderer, at de 200 millioner kroner sikrer, at der årligt kan udtages 1500 hektar lavbundsjord.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er jo heller ikke noget særligt, hvis man virkelig vil noget med det her. Men som vi tidligere har sagt: Man må hjertens gerne købe lavbundsjordene, også fordi det kan komme klimaet til gavn, vi skal bare have en ordentlig betaling for det. Jeg mener dog ikke, at vi som landbrugsorganisation - og som primærerhvervets talerør - overhovedet skal italesætte nødvendigheden af at have mindre og mindre landbrugsjord i Danmark, i en verden med behov for flere og flere fødevarer, siger Hans Aarestrup.