Fakta, saglighed og faglighed var åbenlyst også under pres i uge 48, skriver formanden for Bæredygtigt Landbrug i dette kommenterende tilbageblik på ugen der gik.

Regeringens tale og handling skal følges ad. Dette er åbenbart stadig et relevant emne at tage op. For fakta, saglighed og faglighed var åbenlyst også under pres i uge 48, hvor regeringen og dens røde støttepartier blev enige om en aftale vedrørende de ekstra efterafgrøder for 2020. Til gengæld blæser der nye og venlige vinde, når det gælder glyphosat.

Hverken Esben Lunde Larsen eller Jakob Ellemann-Jensen får rejst statuer af sig efter deres "indsats" i forhold til dansk landbrug. Men guderne skal vide, at vi som erhverv er kommet endnu mere under pres med en rød regering.

Under den forrige regering - det var dengang Eva Kjer Hansen var den ansvarlige minister på området - fik vi trods alt gennemtrumfet landbrugspakken med større udbytte til landmanden og højere proteinprocenter i kornet til følge - til glæde for alle.

Nu himler de siddende socialdemokratiske ministre til gengæld op om al landbrugets "forurening", selv om eksperter og de officielle rapporter fortæller om et generelt godt vandmiljø og om, at kvælstofudledningen slet ikke er steget efter landbrugspakken.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ministrene lovpriser landbruget, lige så snart de er ude i landet foran en mikrofon i et forsamlingshus. Og der bliver lovet brede aftaler om regulering af erhvervet. Men senest er regeringen samt Enhedslisten, SF, Det Radikale Venstre og Alternativet i denne uge nået til enighed om en ny smal rød/grøn aftale vedrørende kvælstof-indsatsen for næste år. En aftale, som vi på forhånd vidste indebærer fremrykning af efterafgrødekrav - noget, som Bæredygtigt Landbrug for længst har reageret skarpt imod.

Husk, at den store vandplanssag, som Bæredygtigt Landbrug p.t. kører ved Højesteret, netop handler om at imødegå den store braklægningstrussel. Dén sag er derfor mere aktuel og vigtig end nogensinde: Vi forudså jo det her, allerede da vi stævnede staten for tre år siden. Efterafgrøde-kravene har været der hele tiden ? de er bare blevet rykket frem. Nu vil vi have sendt sagen til EU-Domstolen, så vi kan få underkendt disse alvorlige indgreb og angreb mod dansk landbrug!

Politisk vildledning

Den nye aftale fra ugen der gik indebærer mere økologi, og samtidig taler aftaleteksten om mere klimavenlighed og behovet for mindre kvælstofudledning.

Jeg gentager: Det er fantastisk, at vi også har økologer i dansk landbrug (og i vores forening), det er kun godt at kunne tilbyde forbrugerne forskellige nicher at vælge imellem i køledisken. Men det er vildledning og manipulation at lade som om, at økologi er klima- eller kvælstofvenligt, når det modsatte faktisk er tilfældet.

Adskillige undersøgelser påviser, at moderne, vidensbaseret landbrug udleder væsentligt mindre CO2 end det økologiske af slagsen - og alligevel skal offentligheden gang på gang spises af med usandheder af politikerne.

Vi ved fra blandt andet den svenske myndighedsbetjening, at økologi udleder mere kvælstof og mere fosfor. Faktisk blev politikerne på den anden side af Øresund så sent som i 2016 derfor frarådet at bruge økologi som et middel til at mindske kvælstof-udledningen.

"Partierne bag aftalen er enige om, at økologi bidrager til en lang række af samfundsgoder", hedder det meget luftigt i ministeriets pressemeddelelse.

Mad til 15 millioner

Vi danske landmænd producerer, hvad forbrugerne i såvel ind- som udland efterspørger. Hvis det økologiske areal skal fordobles i Danmark, bør det være forbrugernes afgørelse, ikke som følge af en beslutning taget på Slotsholmen. Vi producerer mad til samlet set 15 millioner mennesker, og langt de fleste af dem efterspørger moderne, vidensbaserede landbrugsprodukter. Hvornår lærer politikerne, at udbud og efterspørgsel - ikke planøkonomi - styrer markedet?

I øvrigt: Det er totalt urealistisk nogensinde at komme ned på de krævede 44.700 tons kvælstof, hvis vi fortsat skal kunne drive landbrug i Danmark!

Hvis dette her er niveauet for fagligheden i regeringens gøren og laden, skal vi da frygte for en kommende klimalov?

Nye, positive vinde

Jeg bemærker til gengæld med stor tilfredshed, at selv landbrugets værste fjender i pressen nu tilsyneladende ser det odiøse i, at Roundup/glyphosat er i overhængende fare for at blive forbudt. Mediet Ingeniøren - der ellers gang på gang har berettet om de "farlige" pesticider - mener nu, at hetzen mod ukrudtsmidlet har taget overhånd:

"Miljøgodkendelser hviler normalt på et fagligt grundlag, men denne uges debat om sprøjtegift er et eksempel på, at politikerne lader sig styre af folkestemning og medier", hedder det i Ingeniøren, der bringer artiklen under overskriften: "Analyse: Med Roundup-forbuddet har folket kørt eksperterne ud på miljøpolitikkens sidelinje".

Den nylige debat skyldes jo, at en skuespiller uden nogen som helst forstand på hverken kemi, sundhed eller landbrugsdrift med en underskrift-indsamling har forsøgt at få Folketinget til at forbyde Roundup i private haver og på offentlige arealer. Håbet fra forslagsstillerne er, at stoffet også med tiden vil blive forbudt i landbrugs-øjemed.

Både skuespilleren og hendes allierede i Danmarks Naturfredningsforening blev klædt fuldstændig af i et radioprogram på P1 forleden, hvor debattens eneste faglige ekspert - professor Nina Cedergreen - igen og igen understregede, at glyphosat er ganske ufarligt. Bæredygtigt Landbrugs eget bestyrelsesmedlem Peter Kiær deltog også i radiodebatten og gjorde det som vanligt rigtig godt.

Aldrig hørt magen

Tænk, at både Ingeniøren og Danmarks Radio nu bidrager til en nuanceret pesticid-debat! Man har da aldrig hørt magen, det er sandelig nye tider?

I Bæredygtigt Landbrug kæmper vi til sidste blodsdråbe for at kunne beholde det både mest effektive og mest skånsomme ukrudtsmiddel, verden har set. Vi gør det ud fra et landmands-synspunkt, men også fordi det vil være til fordel for såvel miljøet som klimaet, hvis vi takket være Roundup kan dyrke vores landbrugsarealer så intensivt, som rammevilkårene i øvrigt tillader det.

Husk: Roundup/glyphosat er blevet frikendt for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og så videre i samtlige undersøgelser. Landbrugspolitik skal ikke ligge under for udokumenterede konspirations-teorier!