Landboforening udfordrede i dag de radikales formand, Morten Østergaard, på forslaget om at tage en tredjedel af landbrugsjorden ud af drift og omlægge til blandt andet skov, natur- og vådområder.

Morten Østergaard, formand for Radikale Venstre, havde taget en dag fri fra finanslovsforhandlingerne for at deltage i debatten med landbruget i Esbjerg om partiet forslag om at udtage landbrugsjorde svarende til 700.000 hektar til multifunktionel jordfordeling. Partiet tager i første omgang et forslag om at udtage 100.000 hektar med til de aktuelle forhandlinger på Christiansborg.

- Vi starter med de laveste hængende frugter, nemlig at udtage de mest sårbare jorde. Det er første skridt mod en grøn omstilling. Vi skal dyrke mere intensiv, der hvor jorden kan holde til det, men med mindre belastning af vandmiljøet. Vi går ikke ind for 100 procent økologisk omlægning, men et skridt på vejen mod giftfri dyrkning, sagde Morten Østergaard (R).

Radikale Venstre forslår én milliard kroner til støtte til omlægningen, som allerede kan udløses til næste år. Men det er der nok ikke opbakning til fra de andre partier, forudser radikale.

Efterlyser faglighed

Flere af de 85 fremmødte landmænd hos Sydvestjysk Landboforening efterlyste faglighed i debatten om bæredygtighed og C02-udledning.

- Vi vil så gerne være en del af løsningen mod at bliver CO2-neutral, men vi vil have faglige løsninger, vi hader symbolpolitik. Vi mangler faglighed i debatten, men vi får bare mere og mere af samme skuffe. Hvornår skal vi sætte os ned og snakke faglighed: Hvad fungerer i virkeligheden, og hvad virker ikke?, efterlyste en af de fremmødte medlemmer af landboforeningen.

Flere roste L&F for at tage handsken op og finde løsninger på reduktion af kvælstof. - Mange landmænd vil gerne være med til at finde løsninger, bare de bliver taget seriøst. Der er alt for mange hovsa-løsninger og pludselige politiske udspil, lød det.

En i debatten stillede spørgsmålstegn ved om kvælstofudledningen overhovedet kommer fra landbruget.

- I disse dage kan vi se det ene rensningsanlæg efter det andet løber over. Det er da deprimerende at være vidne til. Hvorfor finder man ikke en løsning på dette?

Skuffet over Østergaard

En af de fremmødte gjorde Morten Østergaard opmærksom på, at første mål i FN klimamålene er udryddelse af sult i verden.

- Hvordan kan du være bekendt at mene, at et landbrugsland som Danmark skal nedlægge landbrugsjorde? Hvad med i stedet at lægge afgift på de fødevarer, vi importerer, som er allermest klimabelastende?

Morten Østergaard anerkendte udfordringerne i verden med befolkningstilvækst.

- Vi skal forsøge at løse alle verdensmålene, og vi skal leve op til Paris-aftalen. Vi er nødt til også tage klimaudfordringerne alvorlig. Vi skal tænke frem i forhold til klimaforandringerne. Udfordringen er: Skal vi hjælpe dem, der lever i dag eller også tænke på dem der kommer efter os? Mit bud er, at vi finder frem til en klimaneutral fødevareproduktion som kan inspirere verden, sagde Morten Østergaard.