Dagens afgrødekommentar sætter blandt andet også fokus på europæisk rapsfrøimport, der krydser 3 millioner tons denne sæson.

Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets: Mens amerikanerne henover weekenden udtrykte sig i positive vendinger omkring handelsforhandlingerne, så var det i går en anderledes negativ stemning, der havde fundet vej til medierne fra den kinesiske lejr. I Beijing er stemningen negativ i forhold til udsigterne for en aftale, angiveligt fordi amerikanerne ikke viser imødekommenhed i forhold til tilbagerulning af de allerede indførte toldsatser. En anden udfordring er, at Trump tilbage i august annoncerede toldforhøjelser per 15. december - en deadline, som stadig ligger i kortene. Gennemføres dette ikke som planlagt risikerer Trump at miste ansigt, og det sætter omvendt et vidst pres på Kina. Vi får se om parterne kan nå hinanden inden deadline. Forventningerne om vedtagelse af en 'fase 1' aftale inden for overskueligt fremtid, ser i øjeblikket mindre overskueligt ud.

Sojabønner- og skrå reagerede skarpt på udmeldingerne og handlede fra åbningen i Chicago lavere, og dermed har udfaldet af handelsforhandlingerne til stadighed indflydelse på prissætningen af sojakomplekset. Prisudsvingene er dog noget mindre end de var i starten af forhandlingerne, da markedet i stigende grad har vænnet sig til de divergerende udmeldinger. Det betyder, at volatiliteten, der er et mål for prisudsvingene, for sojabønnerne tangerer de laveste niveauer de seneste 10 år. Manglen på prisunderstøttende nyheder vil holde volatiliteten lav, og det øger chancen for, at priserne siver. Uden en handelsaftale eller et sydamerikansk vejrmarked øges risikoen på nedsiden. Den amerikanske sojabønnehøst var i den forgangne uge fremskredet med 6%point, og estimeres nu 91% overstået. Trods en forsinket start er efterslæbet blevet indhentet, og tempoet er nu på niveau med sidste år og tæt på gennemsnittet. Fondene besidder en lille nettokøbt position i sojabønner, men i takt med, at vi nærmer os deadline for nye tariffer den 15. december uden en aftale, forventer vi, at disse positioner løbende vil blive nedbragt, hvilket på den korte bane kan lægge et salgspres på markedet. Sojaskråen nærmer sig endnu en gang 300$ på nedsiden og gårsdagens relativt kraftige nedadgående bevægelse virker på den korte bane som et svaghedstegn.

Som så mange gange før denne sæson kører sojaolien sit eget løb, og i går var ingen undtagelse. Her var en lettere positiv stemning blandt den vegetabilske olie med til at løfte rapsen højere, der fortsat kæmper med brud af niveauet i 390 EUR/ton. De seneste data for den europæiske rapsimport har krydset 3 millioner tons siden sæsonstart d. 1/7, mod 1,67 millioner tons samme tid sidste år. Palmeolien træder i disse dage vande oven på en stigning på omtrent 25% siden primo oktober. Samtidig er den i det overkøbte niveau, hvilket indikerer, at den godt kan tage en puster lidt endnu. Stemningen i palmeoliemarkedet er dog fortsat positiv på den mellemlange bane.

Hveden fandt i går support fra nye såkaldte 'tenders' fra Tunesien og Algeriet, der søger hvede til december/januar levering. Kombineret med sidste uges store egyptiske tender, som dog ikke indeholdte franske varer, understøtter den stærke efterspørgsel i disse dage alligevel markedet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce