Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i BL, glæder sig over, at end ikke den normaliserede udledning stiger.

Årets miljørapport fra Miljøstyrelsen, Novana-rapporten er netop udkommet. Den fortalte om et, om end lille, fald i udledning af næringsstoffer og en stigning af fund af kemi i vandboringerne.

Straks er præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding fremme med forslag om at begrænse landbrugets og dermed fødevareproduktionens muligheder. Hun taler for en reduktion af landbrugets forbrug af gylle og gødning og for at reducere kvælstofnormerne. Hun råber op om, at udledningen af næringsstoffer skal ned på 42.000 tons - selvom det gang på gang blandt andet i et ministersvar til Folketinget den 13. februar 2019 er slået fast at måltallet er 44.700 tons.

Og når hun omtaler fund af kemi i vandet, er det udelukkende landbrugets midler, hun nævner - ikke et ord om fund af biocider og andre stoffer, der intet har med landbruget at gøre f.eks. rester af træbeskyttelse og maling. De stoffer begynder man nu begynder at lede efter og dermed finder man dem også.

Præsidenten taler simpelthen mod bedre vidende.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Præsidenten henviser som en løsning til den aftale om udtagning af jord Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet med støtte fra Landbrug og Fødevarer (L&F). På den måde støtter L&F Danmarks Naturfredningsforening i hetzen mod landbrugspakken og en insisteren på et forkert måltal.

Udledningen af næringsstoffer har været stort set konstant i de sidste 10 år, hvad enten landbruget har måtte gøde efter afgrødernes behov efter Landbrugspakken eller man var tvunget til at undergødske, samtidig med landbrugsarealet er faldet. Mere af samme medicin vil føre til samme resultat - en vandret kurve for den normaliserede næringsstofudledning. Er det det præsidenten ønsker?

Vi landmænd ønsker protein i dansk korn, så det er nærende og velegnet til brødkorn. Det skal også være kvalitetskorn, der kan eksporteres. Det skader på ingen måde vores miljø. Den misinformation præsidenten kommer med er derimod både vildledende og skræmmende.