På gården Store Blæsbjerg prioriteres arbejdsmiljøet højt. Her er de altid på forkant med reparationer og vedligehold, hvilket nedbringer risikoen for arbejdsskader. Det har netop udløst en andenplads i forbindelse med Landbrugets Arbejdsmiljøpris.

På Blæsbjergvej 4 ligger gården Store Blæsbjerg. På gården er de altid på forkant med reparationer og vedligehold, hvilket nedbringer risikoen for arbejdsskader, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse. Det har netop udløst en flot andenplads i forbindelse med Landbrugets Arbejdsmiljøpris.

Hos Jacob Seiger Stensig fra Holstebro prioriteres det gode arbejdsmiljø, og både ejere og medarbejdere er enige om, at sikkerheden er vigtig.

- For eksempel sker håndtering af dyrene altid på deres præmisser, og der gives instruktion i håndtering af dyrene og dyrs adfærd til alle medarbejdere, siger Helle Birk Domino, der er arbejdsmiljøchef i Seges.

Helle Birk Domino står hvert år bag udvælgelsen af vinderen og nummer to i forbindelse med 'Landbrugets Arbejdsmiljøpris', der bliver uddelt til en bedrift, som gør noget ekstra for at styrke sikkerheden i landbruget, der på trods af mange forskellige initiativer og tiltag, stadig er en farlig arbejdsplads.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Godt arbejdsmiljø er vigtigt

På Store Blæsbjerg udvikles der hele tiden nye idéer, der kan gøre arbejdsdagen lettere for både mennesker og dyr.

- Staldene er indrettet med mange hjælpemidler, der gør det let og sikkert at håndtere dyrene. For eksempel er der malkerobotter, robotter, der rengør spalter, robotter, der fejer foder ind, strømaskine samt fodervogne, mælketaxa og så videre, skriver Landbrug & Fødevarer i pressemeddelelsen. Så der er så lidt fysisk belastning som muligt, siger Helle Birk Domino og fortsætter:

- For at få arbejdsmiljø på dagsordenen afholdes der tavlemøder hver mandag, hvor sikkerhed er en naturlig del af mødet. Her giver Jacob Seiger Stensig og medarbejdere ros til hinanden for ting, de sæter pris på, der er gjort eller sagt.

Hvis du spørger medarbejderne, hvorfor de netop gerne vil arbejde her, er svarene:

- Det er sjovt og lærerigt at arbejde på et dynamisk landbrug med afvekslende opgaver efter eget ønske.

- Vi arbejder sammen som team og hjælper hinanden.

- Vi har frihed i forhold til opgaver og arbejdstider og høj grad af indflydelse på bedriften. Jacob er meget lydhør overfor nye idéer og ønsker, og der er hele tiden udvikling i produktionen.

Jacob Seiger Stensigs bedrift består af 585 malkekøer plus opdræt, samt 800 ha. Der er otte medarbejdere ansat.