Rabobank forventer, at Kinas import af grisekød, inklusiv biprodukter, vil stige fra 2,1 millioner tons i 2018 til 3,1-3,3 millioner tons i år og til 4,6 millioner tons næste år.

Eksporttallene fremgår af Rabobanks seneste rapport om situationen i Kina. Rabobank forventer, at 2020 bliver året med rekordlav produktion af grisekød i Kina samtidig med, at importen bliver rekordstor. Produktionen af grisekød i Kina forventes at falde med 25 procent i år for så yderligere at falde 10-15 procent næste år, skriver Tican i deres seneste nyhedsbrev.

Selv om importen vil falde på den anden side af 2020, efterhånden som Kinas produktion igen stiger, forventer Rabobank, at den kinesiske import af grisekød fortsat i årene fra 2021 til 2025 vil ligge på et højt niveau omkring tre millioner tons.

På linje med andre forventer Rabobank heller ikke, at Kinas produktion vil komme fuldt tilbage til niveauet fra før afrikansk svinepest de kommende år. Dele af svineproduktionen vil være erstattet af andre animalske proteiner. Produktionen af fjerkrækød er for eksempel steget med omkring 10 procent i år, og i 2025 forventes fjerkræ at udgøre mere end 30 procent af det kinesiske kødforbrug på bekostning af grisekød, skriver Tican.