Faglig direktør hos Bæredygtigt Landbrug roser landbrugspakken.

Afgrøder kræver næringsstoffer - og har således brug for gødning, hvis danske landmænd fortsat skal producere korn i god kvalitet og med et tilstrækkeligt proteinindhold.

Igen i år er det bevist, at Landbrugspakken med de øgede gødningsnormer er en succes:

Ikke nok med at danske landmænd nu igen producerer kvalitets-korn, så både folk og fæ får mere af det livsvigtige protein i deres fødevarer og foder fra dansk landbrug, og at landmændene på ny er i stand til at afsætte deres varer på de internationale markeder. Vi ved også fra den netop offentliggjorte Novana-rapport fra Aarhus Universitet (den årlige status for vandmiljøet), at kvælstof-udledningen til kystvandene er stort set uændret gennem de seneste mange år, både i perioder med og uden reducerede gødningsnormer. De nyeste udledningstal er endog dalende.

Eksperterne har sagt det længe: Det er ikke gødningsmængden på det dyrkede areal, der afgør udledningens størrelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er efterhånden slået fast med syvtommersøm, at vi kan gøde fornuftigt, som det sker nu - uden at skade miljøet.