Beplantede russiske vinter-hvede-arealer stiger til rekordhøjde på 16,7 millioner hektar. Raps fortsætter stimen og tester årets højeste niveauer.

Afgrøderne over en bred palet indledte generelt ugen med svagt sivende tendenser, og tydeligt var det, at flere markeder stadig fordøjede fredagens WASDE-rapport fra USDA.

Oven på positiv retorik på handelskrigsfronten fra både kinesisk og amerikansk side op til weekenden, så pillede Trump atter lidt af glansen i weekenden med udtalelser om, at man endnu ikke var nået til endelig enighed samt at USA sandsynligvis stadig ville bibeholde flere tariffer.

Det europæiske hvedemarked, som i går oplevede en stille dag som følge af fransk national helligdag, understøttes dog i øjeblikket af robust eksportaktivitet, som har nået et niveau i underkanten af 10 millioner tons (svarende til 55 procent over niveauet samme tidspunkt sidste år), samt de seneste par ugers tendens til eurosvækkelse.

I Frankrig giver ugunstige vejrforhold stadig store udfordringer med såningen af vinter-hvede, hvilket øger frygten for større forsinkelser. Med udsigten til regn de kommende dage er der ikke meget der tyder på bedring på den korte bane.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udsigten til en stærk sæson for den russiske hvedeproduktion bekræftes af det russiske analyse- og konsulenthus SovEcon, som foretager en marginal opjustering af estimatet for 2019-20-produktionen til 75,6 millioner tons. Samtidig forventer de, at beplantede vinter-hvede-arealer vil stige til rekordhøje 16,7 millioner hektar - op fra 15,8 millioner hektar den forgangne sæson.

Raps og soja

Raps fortsætter ind til videre den imponerende stime med daglige prishop godt understøttet af både et generelt fundamentalt svækket udbudsbillede samt et kraftigt stigende palmeoliemarked, som handler til højeste priser i 2 år og som senest har været understøttet af prispositiv udvikling i malaysiske lagre-, produktions- samt eksporttal.

Rapsen har på tre uger avanceret fem procent og tester nu årets tidligere top fra midten af september. Et essentielt teknisk niveau, som for februar 2020-terminen ligger tæt på 393 EUR/ton.

Markedet for sojabønner var et af de dårligst performende markeder mandag, blandt andet som følge af dæmpede forventninger på handelskrigsfronten samt positive signaler på den amerikanske produktionsside.

Samtidig bidrager mere gunstige vejrforhold i Brasilien til presset. Januar terminen på sojabønner indledte derfor ugen med det største daglige fald i to måneder.

Undervejs brød kontrakten 200 dages glidende gennemsnit, hvilket kan være et varsel omkring et større niveauskifte for kontrakten. For sojaskrå nærmer markedet sig fokus- samt supportpunktet omkring psykologiske 300 USD/ton, som teknisk på mere vedvarende brud vil være døråbneren for yderligere fald-potentiale mod årets tidligere dobbeltbund omkring 292 USD/ton.