Fødevarestyrelsen er på vej med 11 sigtelser mod dyretransporter. Eksportører mener ikke anmeldelser med tilbagevirkende kraft og "bunkeanmeldelser" er en holdbar løsning.

Fødevarestyrelsen har lavet en såkaldt "bunkeanmeldelse" mod flere danske virksomheder, der eksporterer smågrise fra Danmark til udlandet. Branchen oplyser, at anmeldelserne udelukkende omhandler EU-forordningen vedrørende transporttiden og forglemmelser vedrørende indsendelser af data - ikke om overtrædelser af dyreværnsloven.

Fødevarestyrelsen har anmeldt en række danske virksomheder, fordi flere transportører har overskredet den transporttid, der har været planlagt. Der har dog på intet tidspunkt været tale om, at transporttiden har været betydeligt længere end planlagt. Typisk har der været tale om en øget transporttid i omfanget af nul til fire timer, skriver brancheorganisationen SamMark i en pressemeddelelse.

Tvist om data

Praksis på området er, at når al transport er afsluttet, sender transportøren rutinemæssigt - som en del af kontrollen - sine informationer om turen til Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen har, selvom de har modtaget alle kontroldata, ikke handlet på den indleverede information, hvilket giver transportørerne indtrykket af, at alt har levet op til reglerne, mener SamMark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- På et tidspunkt blev eksportørerne gjort opmærksom på, at Fødevarestyrelsen ikke længere accepterede, at visse transporter tog længere tid end planlagt, hvorefter virksomhederne straks rettede ind. Ligeledes har Fødevarestyrelsen ændret deres procedure for indkaldelse af data, således at der ikke længere bør kunne ske misforståelser omkring, hvorvidt data er indsendt tidsmæssigt korrekt, skriver SamMark.

Til trods for at virksomhederne rettidigt har tilpasset sig reglerne, har Fødevarestyrelsen alligevel valgt at anmelde disse virksomheder i en såkaldt "bunkeanmeldelse", hvor en masse virksomheder anmeldes samtidigt og med tilbagevirkende kraft.

I god tro

- Vi har ageret i god tro. Vi har fulgt praksis og ageret i god tro, og vi noterer os desuden, at ingen af anmeldelserne handler om brud på dyrevelfærdsloven. For det første er der ikke er tale om anmeldelse om brud på dyrevelfærdsloven. Vi er i branchen meget optaget af at have verdens bedste dyrevelfærd, og den gode dyrevelfærd er grundpillen i vores branche, siger Lisbet Hommelhoff, formand for Sammark, der repræsenterer eksportører af smågrise.

- Vi har i branchen fulgt en praksis, hvor vi efter en transport med smågrise efterfølgende har oplyst. Fødevarestyrelsen om, at transporten i visse tilfælde har taget et par timer ekstra, siger Lisbet Hommelhoff.

- Det har vi så haft opfattelsen af var helt i orden, idet vi ikke har fået andet at vide - til trods for at det er en kontrol, vi betaler for, at Fødevarestyrelsen udfører. Der er derfor handlet i god tro om, at denne praksis var helt i orden. Vi mener ikke, at man i Danmark kan blive dømt med tilbagevirkende kraft, og vi har tillid til det danske retsvæsen, siger brancheformanden.

Accepteret praksis

Advokat Hans Sønderby Christensen, mener at virksomhederne agerede ud fra accepteret praksis.

- Virksomhederne har ageret i tillid til Fødevarestyrelsens praksis, og det mønster kan man ikke straffe virksomhederne for, siger advokat med speciale i EU-ret, Hans Sønderby Christensen.

- Virksomhederne har betalt et kontrolgebyr per transport for at få kontrolleret transportens logbog både før og efter, transporten har fundet sted. Derfor er virksomhederne i kvalificeret god tro, når de næste dag igen søger om forhåndsgodkendelse og gennemfører endnu en transport til samme bestemmelsessted. Myndighederne har, så vidt jeg er orienteret, ikke tilbagebetalt gebyret, så kontrollen må være udført, og derved må virksomhederne kunne stole på, at alt er i orden, siger Hans Sønderby Christensen.

Anmeldelse med tilbagevirkende kraft er i strid med EU-retten og strider mod al logik, mener advokaten.

- Myndigheder kan ikke tilbagekalde en praksis, man har antaget har været lovlig. Det strider mod det EU-retlige retssikkerhedsprincip at tilbagekalde praksis med tilbagevirkende kraft. En lovligt planlagt tur har i nogle tilfælde vist sig at vare længere end planlagt, uden at der er noget at bebrejde planlægger og transportør for. Fødevarestyrelsens hidtidige praksis var aldrig at sanktionere virksomhederne. Denne praksis kan ikke laves om med tilbagevirkende kraft, siger Hans Sønderby Christensen.