Danmark skal ifølge De Radikale fortsat være et landbrugsland, men hvordan den ambition kan forenes med udtagning af 30 procent af landbrugsjorden, det søgte Morten Østergaard svar på under en markvandring med den sjællandske planteavler Ole Christiansen.

For De Radikale er visionen for den danske landbrugsproduktion klar: 30 procent af landbrugsarealet skal tages ud af drift inden 2050, og samtidig skal effektiviteten øges med 15 procent. Dette skal vel at mærke ske samtidig med at landbruget omdannes til at være "giftfrit, klimavenligt og cirkulært".

For at se om der er realisme i de ambitiøse og indgribende forslag, var formanden for partiet den 28. oktober på besøg hos Ole Christiansen fra Gadstrup på Sjælland.

Og selvom Ole Christiansen allerede har været i debat på DR2 med Maria Reumert-Gjerding (DN), har diskuteret med Margrethe Auken (SF) i Bruxelles og har haft besøg af avisen Politiken til en snak om café-latte-københavnere og deres tilgang til landbruget, så kom det alligevel som en overraskelse, da De Radikales pressesekretær ringede ham op for at høre, om han ville have besøg af Morten Østergaard.

Havde spurgt

- Morten Østergaard havde i sit sekretariat spurgt, om han kunne komme ud og besøge en konventionel landmand, og valget faldt på mig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg fik at vide, at man ville ud og undersøge virkeligheden i forhold til det finanslovsudspil, som man arbejdede med hos De Radikale. Man ville simpelthen vide, om det nu også kunne lade sig gøre. Det tænkte jeg så lidt over, og så sagde jeg, at det var okay, siger Ole Christiansen

- Jeg havde gjort mig mange tanker omkring besøget, men vi mødte egentlig hinanden på bølgelængde, idet jeg på meget praktisk vis forklarede omkring min hverdag og hvilke udfordringer jeg havde - og hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde. Og den frekvens blev faktisk opfanget af Morten Østergaard, fortæller landmanden.

Besøget begyndte med en tur rundt på gården.

- Vi så på nogle marker i regnvejr, fik en snak om forskellige afgrøder, vi så på det færdige produkt.

- Vi så på græsfrømarker, græsfrø på lager og på spinatfrø, som ligger på lager. Og vi snakkede meget frem og tilbage omkring produktionen, omkring udfordringer i græsfrø- og havefrø-produktionen.

- Vi snakkede om, hvordan man behandler jorden og om, hvordan det er at være nabo til en økologisk produktion med indflyvning af tidselsfrø, som generer både græsfrøproduktionen og havefrøproduktionen voldsomt.

- Landmænd har jo ikke så mange herbicider til rådighed, som i netop disse afgrøder kan bekæmpe tidsler, lyder det fra landmanden fra Gadstrup.

Overraskelser

Ole Christiansen havde forberedt sig grundigt til besøget, og der var mange spørgsmål, Morten Østergaard søgte svar på. Men graden af uvidenhed om landbruget anno 2020 fra en formand i et af de større politiske partier overraskede alligevel landmanden fra Gadstrup.

- Det var meget nyt for ham. De moderne værktøjer danske landmænd arbejder med overraskede faktisk Østergaard. For eksempel at det er en del af den konventionelle landmands hverdag, og at man sprøjter så lidt som muligt. Der blev også snakket CO2, klima, pesticidbelastning, grundvand, kvælstof og fosfor.

- Så vi kom rundt om rigtig mange emner, og det var en ny verden for Østergaard, at danske landmænd tænker over, hvad der sker i nærmiljøet på marken.

Vis virkeligheden

Efter et par timers snak skulle den radikale leder videre, men selv om besøget var kort, håber Ole, at politikeren fik det realitetstjek, han søgte efter.

- Forhåbentlig fik Morten Østergaard en ny viden med sig hjem, der kan gøre, at han kan se, at det, der praktisk bliver udført vest for Valby Bakke, det ikke nødvendigvis er det, man sidder og drøfter ud fra diverse rapporter øst for Valby Bakke.

- Jeg har fået et indtryk af, at selvom man er modstander, så lyttede modstanderen faktisk til de argumenter, vi har herude i mulden.

Selv mener Ole ikke han blev meget klogere på, hvordan landbruget skal blive mere effektivt samtidig med, at man blandt andet vil udtage en tredjedel af landbrugsjorden og fjerne brugen af planteværnsmidler. Men mødet med politikeren har alligevel været en positiv oplevelse, og relationen mener Ole helt sikkert han kan udnytte i fremtiden.

Synlighed i debatten

På Twitter og Facebook kan man følge Oles kamp for dansk landbrug under navnet @OleLandmand, og her kan man se, hvordan marksprøjten fra John Deere er prydet med teksten #Godkemi, og man kan følge blomsterstriberne fra projektet #Sjællandsummer, som Ole og Dansk Planteværn står fadder til. Nogle vil måske tro, at synligheden i samfundsdebatten kan være et problem, men det har det ikke været for Ole.

- Jeg føler mig ikke forfulgt på nogen måde. Og det er vigtigt at tage del i debatten, for vi er et mindretal i befolkningen, men vi fylder meget fysisk - ikke kun ude i landskabet, men også når vi agerer rundt imellem vores marker.

- Og så skal vi huske på, at vi producerer det mad, som danskerne putter i munden, slutter Ole, der efter besøget fra Morten Østergaard nu følger De Radikales ageren på landbrugsområdet tæt, så partiets drøm om et grønnere Danmark ikke ender som et mareridt.