I dag kickstarter regeringen forhandlingerne om en ny biodiversitetspakke på Marienborg. Danmarks Naturfredningsforening deltager med ønske om klare målsætninger for naturen og krav om en biodiversitetslov.

Syv organisationer indenfor landbrug, natur og friluftsliv er gået sammen i et fælles udspil om natur- og biodiversitet, som bliver præsenteret for politikerne i forbindelse med biodiversitetstopmødet.

Danmarks Naturfredningsforening møder op til forhandlingerne med en række krav til politikerne. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Et af de centrale krav fra foreningen er, at politikerne får udarbejdet en konkret biodiversitetslov med klimaloven som forbillede, som forpligter Folketinget til at fastsætte nationale mål for naturen i Danmark, og som muliggør, at Danmark lever op til de internationale aftaler om at vende naturens tilbagegang og sikre en rigere og mere mangfoldig natur.

- Hvis naturens tilbagegang skal vendes, bliver vi simpelthen nødt til at sætte os ned og formulere de overordnede mål, naturpolitikken skal styre efter. I årtier er politikerne sprunget fra sten til sten og lavet hovsaløsninger for naturen. Imens har udviklingen kun bevæget sig i den forkerte retning. Vi har brug for en samlet plan, som politikerne forpligtes til at leve op til, siger Maria Reumert Gjerdin, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hun glæder sig til at deltage i mødet og til de kommende forhandlinger.

- Vi har et politisk flertal, som sidder på det grønneste mandat nogensinde. De har alle lovet markante tiltag for at bremse biodiversitetskrisen og sikre en rigere natur, så jeg har meget store forventninger til de forhandlinger, som nu skydes i gang, siger hun.

Glemt natur

Hovedproblemet i den danske naturbeskyttelse handler ifølge præsidenten om, at naturen - og især den vilde natur - har meget trænge kår. Naturen har ingen reel beskyttelse og er alle steder underlagt menneskelige hensyn. Faktisk findes der meget få arealer i Danmark, som helhjertet er disponeret til natur og biodiversitet.

Foreningen arbejder derfor for en målsætning om, at 30 procent af det danske areal i 2030 er disponeret til beskyttet natur, hvoraf 20 procent af landarealet skal være naturzone - altså helhjertet disponeret til natur og biodiversitet uden nogen former for produktionshensyn.

- Rapport på rapport slår det fuldstændigt fast. Den vigtigste årsag til tabet af biodiversitet er, at naturen mangler plads, og at den mangler reel beskyttelse, siger præsidenten og fortsætter:

- Derfor er den allervigtigste politiske løsning på naturens krise, at vi disponerer et markant areal helhjertet til mere selvforvaltende natur, der kan eksistere på naturens præmisser.

Det skal ikke længere være muligt at have produktion som for eksempel landbrug eller produktionsskov i de nye naturzoner, men ifølge Danmarks Naturfredningsforening skal de nye store naturarealer stadig være åbne for besøg, jagt og rekreative formål, så længe det sker under hensyntagen til natur og biodiversitet.

Naturzone indgår som en del af forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne, hvor man har forpligtet sig til at udarbejde klare målsætninger for, hvor stor en del af Danmarks areal der skal disponeres til naturzone.