Oprensning af en kun 200 meter lang strækning af Nørreå i foråret fik vandstanden i hele åen til at falde med 70 centimeter, skriver Lars Bo Heltzen.

I foråret blev Nørreå renset op.

Nørreå afvander Viborg by og oplandet omkring Viborg og har udløb til Gudenåen. Der blev gravet cirka 70 centimeter af bunden i Nørreå på en 200 meter lang strækning lige før udløbet til Gudenåen. Det havde en meget stor effekt. Vandstanden faldt cirka 70 centimeter i vandløbet.

Nu kan landmændene igen arbejde på markerne og tage høslæt. Haver, huse og veje er mere sikre. Ålauget for Nørreå har længe arbejdet for oprensningen og er meget glade for den indsats, Randers Kommune ydede i foråret ved at fjerne den sandbanke, der lå lige inden udløbet i Gudenåen.

Nu løber Gudenåen igen over sine bredder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Erfaringerne fra Nørreå viser: Få nu det store vandløb renset ordentligt op - så haver, huse, marker og veje igen kan komme oven vande.