Sydbanks delårsrapport viser, at bankens udlån og garantier til landbruget er stort set uændret efter årets første ni måneder.

Sydbank har udlån og garantier til landbrug, fiskeri med videre på i alt 4,777 milliarder kroner ved udgangen af september. Det er en mindre stigning på 61 millioner kroner.

Vægtningen af Sydbanks udlån til landbrugets forskellige driftsgrene er stort set ligeligt fordelt mellem svinebrug, kvægbrug, planteavl og landbrug i øvrigt.

Banken har udlån og garantier i niveauet 1,1 - 1,2 milliarder kroner til hver af de fire dele af landbruget.

Svinebrug

I løbet af årets første fire måneder er udlån og garantier til Svinebrug reduceret med 44 millioner kroner til 1,149 milliarder kroner. Udlån og garantier til kvægbruget udgør stort set samme niveau, nemlig 1,154 milliarder kroner, hvilket er et fald i løbet af 2019 med 7 millioner kroner. Også i kategorien "Landbrug i øvrigt" er udlån og garantier reduceret. Her er faldet 28 millioner kroner til 1,175 milliarder kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Plus til planteavlen

Derimod har Sydbank udvidet sine udlån og garantier til planteavlerne. Her er omfanget øget fra 1,159 milliarder kroner til 1,299 milliarder kroner - en stigning på i alt 12 procent.

Sydbank har i årets første ni måneder nedskrevet 71 millioner kroner på udlån til landbrugs- og fiskerisektoren. Her tæller svinebruget dog på plussiden, idet der er opskrevet 36 millioner på udlån med videre.

Mindre overskud

I alt har Sydbank udlån og garantier for 82,34 milliarder kroner, hvoraf erhvervssegmentet tegner sig for knap 54 milliarder kroner. Det vil sige, at landbrug og fiskeri med samlede udlån og garantier ved udgangen af september for 4,777 milliarder kroner udgør 8,85 procent af bankens samlede udlån til erhvervskunder.

Sydbank fik i årets første ni måneder et overskud på 810 millioner kroner mod 1,2 milliarder kroner i samme periode i 2018.