Jyske Banks regnskab for årets første ni måneder viser en lille stigning i udlån til planteavlere, men et fald i udlån til øvrige landbrugssektorer - mest markant i forhold til kvægbruget.

Jyske bank har siden nytår reduceret sine udlån til mælkeproducenter med 216 millioner kroner. Ved årsskiftet havde banken ifølge sin delårsrapport udlån til mælkeproducenter for 781 millioner kroner. Ni måneder siden var tallet barberet ned til 565 millioner kroner.

Det vil med andre ord sige, at Jyske Banks udlån til mælkeproducenter ved årets begyndelse var 38,23 procent højere end ved udgangen af september.

I samme periode har banken formået at reducere nedskrivnings- og hensættelsessaldoen for mælkeproducenter fra 435 millioner kroner ved årsskiftet til 336 millioner kroner ved udgangen af september. I årets første ni måneder har banken endda opskrevet 59 millioner kroner på nedskrevne engagementer med mælkeproducenter.

Svineproduktion

Til sammenligning har banken opskrevet 7 millioner kroner på svineproducenter i årets første ni måneder, og også her er nedskrivnings- og hensættelsessaldoen reduceret betydeligt fra 261 millioner kroner til 217 millioner kroner ved udgangen af september.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men svineproducenterne er kun kommet til at fylde lidt mindre i Jyske Bank. Ved årets begyndelse havde banken udlån til svineproducenter for i alt 1,536 milliarder kroner mod kun 1,489 milliarder kroner ved udgangen af september. Det er et mindre fald på 47 millioner kroner, hvilket svarer til et fald på 3 procent.

Plus på planteavl

Trods tørke i 2018 viser bankens nøgletal en positiv udvikling for planteavlerne. Her er nedskrivnings- og hensættelsessaldoen nedbragt til 111 millioner kroner i løbet af de første ni måneder i år, men i samme periode har banken nedskrevet værdien af udlån til planteavlere med i alt 36 millioner kroner.

Resultat

Jyske Banks regnskab for årets første ni måneder viser et resultat før skat på 1,853 milliarder kroner efter basisindtægter på 5,829 milliarder kroner. Egenkapitalen er forrentet med 7,3 procent.