Agco har netop præsenteret et kvartalsregnskab med en omsætningstilbagegang på 4,8 procent. Men resultatet faldt betydeligt.

Agco-koncernen omsatte worldwide for 2,1 milliarder dollar i tredje kvartal mod 2,2 milliarder dollar i samme kvartal i 2018.

Det er en tilbagegang på 4,8 procent, men hvis der korrigeres for valutakursudsving, er den reelle tilbagegang i kvartalets omsætning kun 1,7 procent.

I årets første ni måneder blev omsætningen 6,5 milliarder dollar mod 6,8 milliarder dollar i samme periode i 2018. Det er en tilbagegang på 3,4 procent, men også her spiller valutakurser ind, så den valutakurs-korrigerede omsætningsudvikling i regnskabsårets første ni måneder er en reel fremgang på 1,4 procent.

Agco har haft tilbagegang på alle markeder i tredje kvartal, men særligt stor tilbagegang i Sydamerika - 14,8 procent - og Asien og Pacific - 15,9 procent. Korrigeret for valutakursudsving er der dog fremgang i et enkelt af markedsområderne. I Europa og Mellemøsten har der som det eneste område været en omsætningsfremgang på 3,2 procent i tredje kvartal.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mindre overskud

Driftsresultatet i tredje kvartal viser en tilbagegang fra 111,3 millioner dollar til 105,9 millioner dollar. Resultatet før skat og andele i datterselskaber faldt fra 85 millioner dollar til 78,7 millioner dollar, men når resultatandele i datterselskaber indregnes, ender kvartalsresultatet på kun 6,3 millioner dollar mod 70 millioner dollar i samme kvartal i 2018. i 2018 bidrog datterselskaber med 61 millioner dollar mod et tab i seneste kvartal på 4,5 millioner dollar.

Højere priser

- Agco opnåede et solidt resultat i tredje kvartal, ikke mindst i betragtning af udfordrende og svækkede brancheforhold og negativ valutaindvirkning, siger Agco-topcef Martin Richenhagen.

- Vores fortsatte fokus på marginer understøttede vores resultat i tredje kvartal, hvor vi oplevede salgstilbagegang. Prisstigninger såvel som omkostningsstyring og produktivitetsforbedringer kompenserede for det lavere salg og et lavere produktionsomfang i tredje kvartal, siger Martin Richenhagen.

- Vi gør også betydelige fremskridt med vores vækstinitiativer gennem udvikling og global udbredelse af vores løsninger til smart farming og øvrige højteknologiske løsninger, siger Martin Richenhagen.

Han tilføjer, at de nuværende markedsvilkår er usikre, men at de langsigtede forventninger til branchen er positive med fokus på både driftsmæssig effektivitet og innovative løsninger, som understøtter produktiviteten på landbrugene.

Martin Richenhagen konstaterer endvidere, at vilkårene for at drive landbrug er udfordrende på mange af Agcos nøglemarkeder.

Agco forventer et svagt faldende salg i 2019 som helhed sammenlignet med 2018. Forventningen lyder på 9,3 milliarder dollar.