Miljøminister Lea Wermelin præsenterer en række nye initiativer for ulveforvaltning.

Mandag 28. oktober præsenterer miljøminister Lea Wermelin en række nye initiativer for ulveforvaltning. Det sker når ministeren besøger Bryrup-området i Midtjylland.

Ved samme lejlighed vil Miljøstyrelsen fortælle om nye tiltag og erfaringer med ulveforvaltning.

Miljøministeren skal mødes med skovrider Poul Ravnsbæk og får mulighed for at få et indblik i en ulvekonsulents arbejde og de udfordringer husdyrholdere har i områder med ulv.