Patriotisk Selskab holder kursus for agraøkonom-studerende om ejerskifte i kursusrækken Next Generation.

Ved ejerskifter i især familien er der en tendens til at slække på afklaringen, inden forløbet skydes i gang. Men det er helt essentielt at få lagt på bordet, hvad henholdvis junior og senior forventer sig af fremtiden. Det var et af Patriotisk Selskab mange budskaber til en flok agrarøkonom-studerende fra Dalum Landbrugsskole til det første møde i kursusrækken Next Generation, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Patriotisk Selskab har skudt en ny sæson af Next Generation i gang.

Next Generation er et gratis kursus for kommende virksomhedsejere i landbruget, fordelt på fem møder.

Kurset foregår på Dalum Landbrugsskole, hvor et hold af agrarøkonom-studerende deltager som en fast del af deres undervisning, men andre kommende ejere i landbruget er også velkomne. Tilmelding kan ske via patriotisk.dk, skriver selskabet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Familiehandel

- Hvor mange af jer regner med at skulle være virksomhedsejere?, spurgte virksomhedsrådgiver Carsten Hansen, Patriotisk Selskab, de agrarøkonom-studerende på det første møde, og stort set alle rakte hånden op.

- Hvor mange af jer regner med at skulle overtage en ejendom i familien? spurgte han. Igen røg rigtig mange hænder i vejret.

- Det er atypisk, at så stor en andel vil være virksomhedsejere. De andre år, vi har holdt Next Generation, har det kun været cirka 25 procent af de studerende, og heraf har det været en mindre del, der skulle overtage en familieejendom frem for at købe i frihandel, fortæller Carsten Hansen og fortsætter:

- At ejerskiftet skal ske i familien, gør det ikke nødvendigvis mindre kompliceret. Hvornår junior er klar til at overtage, og senior er klar til at afgive ejendommen, matcher ikke nødvendigvis. Og hvis junior gerne vil drive ejendommen på en anden måde end senior, kan det give konflikter. Aftalen om ejerskiftet skal på mange måder være ekstra tydelig, fordi man er i familie. Det dur ikke, at man laver en aftale om en fuld overdragelse til junior, men at senior bliver ved med at komme og blande sig i driften og give modstridende ordrer til medarbejderne, bare for at tage ét eksempel af mange mulige, siger Carsten Hansen.

Planlægning

Udover Carsten Hansen var chefjurist Rikke Gade Trinskjær, Patriotisk Selskab, også med til det første Next Generation-møde. Sammen fortalte de om planlægningen af ejerskiftet: Hvordan det kan struktureres, hvordan man forbereder sig osv. Det udmundede sig bl.a. i disse udmeldinger:

- Jeg skal bare hjem og overtage fra mine forældre bliver hurtigt en undskyldning for at springe afklaringen af generationsskiftet over; de vigtige drøftelser, om hvad de to generationer egentlig ønsker hver især, og om ejerskiftet overhovedet bør finde sted. Det har gerne noget at gøre med, at man er berøringsangst, hvad angår de svære samtaler.

- Men hos Patriotisk Selskab har vi erfaring med, at de svære samtaler er nøglen til succes. Det har stor værdi, at de to generationer sammen sætter sig ned og drøfter, hvordan de hver især forestiller sig, at ejerskiftet skal være, for det er ikke altid, at de har det samme perspektiv på sagen, hvilket de måske ellers gik rundt og troede, siger Rikke Gade Trinskjær.

Er man for uenig, til at ejerskiftet kan blive en realitet, er det bedre at finde ud af det, før man går i gang med at bruge en masse ressourcer og penge på at gøre klar til ejerskiftet. Der findes desværre eksempler på, at ejerskiftet først aflyses, når der ligger en aftale klar til underskrift ? eller måske endda efter, aftalen er underskrevet. Det sker typisk ved ejerskifter, som er gået lidt for hurtigt, og hvor der ikke er brugt nok tid på afklaringen.

-Tag dine søskende med på råd, hvis du skal overtage dine forældres ejendom. Det kan godt være, at dine forældre har peget på dig som kommende ejer, men det er ikke altid nok. Du bør sikre dig, at du kan have en god relation til dine søskende i fremtiden.

På Next Generation-mødet var der blandt deltagerne en stor interesse omkring, hvordan ejerskifter "plejer" at foregå og en efterspørgsel på konkrete eksempler.

Derfor vil der til møde nummer to 19. november på Dalum Landbrugsskole - komme en yngre ejer og fortælle om sit ejerskifte.