Afgrødekommentar: Kina forlanger yderligere afgiftsreduktioner, inden de kan støtte op om en fase 1 aftale.

Den aftagende optimisme og usikkerheden om deal/no deal mellem Kina og USA, udløste i går en overvejende prisnegativ stemning blandt afgrøderne. Bloomberg rapporterede i går, at Kina vil have reelle afgiftslettelser fra USA på kinesiske varer, og ikke blot stiller sig tilfreds med at varslede toldforhøjelser bliver annulleret, hvis kineserne på den anden side skal aftage øgede amerikanske landbrugsvarer. Dermed er der udsigt til, at der fra begge lejre er yderligere arbejde der skal gøres, inden fase 1 handelsaftalen kan kaldes afsluttet, skriver Jyske Markets.

Soja

Den kinesiske regerings talsmand offentliggjorde henover natten til i går, at det allerede har foretaget signifikante indkøb af amerikanske landbrugsvarer inklusiv 700.000 tons svinekød, 700.000 tons sorghum, 320.000 tons bomuld og 20 millioner tons sojabønner. Som en konsekvens af den afrikanske svinepests hærgen i Kina, viser data for september, at fødevareinflationen i landet er på 11 procent p.a., med svinepriser der er steget 69 procent den seneste års tid. Svinebestanden er faldet med 38,7 procent i august sammenlignet med et år siden, og det lavere forbrug af sojaskrå leder til et væsentligt fald i importen af sojabønner, der i september faldt 13,5 procent fra måneden forinden, men var på niveau med samme måned sidste år. I de første ni måneder af indeværende år er importen af sojabønner nede med 7,9 procent. Selvom faldet tegner til at være aftagende, så har vi fortsat ikke set en vending. Samtidig medfører usikkerheden omkring handelsaftalen i stigende grad, at de private kinesiske importører igen kigger mod sydamerikanske, for ikke at blive ramt af potentiel genindførelse af told.

Majshøst og sojahøst

De ugentlige amerikanske afgrødedata blev i går offentliggjort med en dags forsinkelse som følge af Columbus Day mandag. Sojakonditionerne steg et procentpoint, hvilket var en prisnegativ overraskelse, mens de for majs omvendt faldt et procentpoint. Majshøsten estimeres fremskreden med 22 procent, mens sojahøsten er fremskredet med 26 procent, hvilket for begges vedkommende er et betydeligt langsommere tempo end tidligere år. Sojahøsten var blot 1 procent point højere end det langsomste høsttempo for denne kalenderuge, som indtraf i 2008. Vejret vil på den korte bane fortsætte med at være afgørende for retningen i både majs og sojabønner, indtil høsten er mere fremskreden, og risikoen for udbytte- og produktionstab reduceret. Møllehveden formåede ikke at bryde modstanden i 181? niveauet, og faldene henover dagen blev forstærket af den negative stemning i Chicago ud på eftermiddagen. Møllehveden har performet godt siden den sæsonmæssige bund primo september, og sammenholder vi med tidligere år med et godt forsyningsbillede, har tendensen været den samme. Prisstigninger i starten af efteråret, hvorefter stigningerne aftager og kører sidelæns. Møllehveden er fortsat i det overkøbte niveau, hvilket taler for at korrektionen ikke helt er overstået. De russiske FOB-priser er fulgt med højere, og det kan blive afgørende senere i dag, hvor Egypten søger hvede til levering ultimo november. Russiske varer står formentligt igen stærkt, men til højere priser end sidst.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce