I de første syv måneder af 2019 har den danske fødevareklynge øget eksporten med 2,4 milliarder kroner.

Virksomhederne i den danske fødevareklynge øgede eksporten med 2,4 milliarder kroner de første syv måneder af 2019 sammenlignet med samme periode sidste år. Det er det højeste niveau nogensinde for den danske fødevareklynge.

Det er fortsat den afrikanske svinepest i Kina, der sætter retningen for prisen på svinekød, hvor eksportværdier samlet set er steget med 1,2 milliarder kroner fra januar til juli måned, sammenlignet med sidste år.

Landbrug og Fødevarer forventer også, at prisen på andre kødvarer vil stige, som følge af kinesernes efterspørgsel efter animalsk protein, men det ses endnu ikke helt i eksporttallene: Eksportprisen på fjerkræ er steget med 3,3 procent og oksekød 1,8 procent i årets første syv måneder, sammenlignet med året før.