Hvor ofte bliver temperaturen taget på dit landbrug - er driften og økonomien sund? Hvis du selv får foretaget et sundhedstjek af din krop med jævne mellemrum, hvorfor så ikke også af din virksomhed?

Med den høje gennemsnitsalder på danske landmænd, må man antage, at langt de fleste får foretaget et årligt sundhedstjek hos deres praktiserende læge. På samme måde - uanset om virksomheden er ny eller gammel - er det vigtigt at få taget "temperaturen" på virksomheden. Det ville være enkelt, hvis man blot kunne måle blodtrykket, tage en blodprøve og sammenligne analysetallene med normtal for de enkelte områder, og så få en pille for det, hvis noget haltede.

Man kan læse meget ud fra de årsrapporter med driftsgrensanalyse og benchmarking, der udarbejdes nu om dage. Der er et ganske detaljeret oplysningsmateriale, hvor man kan dykke ned i de enkelte områder og analysere på, hvad der kan gøres anderledes eller måske slet ikke gøres. Du bliver aldrig færdig med at optimere på din bedrift. Til gengæld kan du være sikker på, at hvis ikke du hele tiden er opmærksom på optimeringsmuligheder, er der risiko for at indtjeningen bevæger sig den forkerte retning.

Rating i pengeinstitut

Det er vigtigt hele tiden at forholde sig til de risici, der er i virksomheden, og det er vigtigt, at dine samarbejdspartnere, herunder specielt dit pengeinstitut og realkreditinstitut, ved, at du som virksomhedsejer forholder dig til det og i et eller andet omfang afdækker risici mere eller mindre. Der indgår mange parametre i den rating dit pengeinstitut foretager af dig og pengeinstitutterne har forskellige ratingmodeller. Der er dog to væsentlige punkter, som jeg tror alle pengeinstitutter har med i ratingen, nemlig indtjeningsevne og egenkapitalforhold.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvilken rating har du i dit pengeinstitut, og hvad skal der til for, at du får en bedre rating? Hvis ikke du ved det, så spørg din rådgiver. En bedre rating betyder lavere rente i pengeinstituttet og lavere bidragssats i realkreditinstituttet.

Selvom vi har haft et meget lavt renteniveau og i følge eksperterne vil have det i mange år endnu, er det jo vigtigt at forholde sig til, hvad man vil gøre, hvis/når renten stiger. Hvis årsrapporten kun viser overskud ved en nulrente + bidrag må man jo nødvendigvis leve med renterisikoen og så i den periode optimere indtjeningen, således man fremover kan klare en rentestigning eller omlægge noget af låneporteføljen til fast rente f.eks. 1 procent i 30 år eller 0,5 procent i 20 år.

Få beregnet din reelle egenkapital. Hvis den reelle egenkapital ? ud fra en reel handelspris på ejendommen er negativ eller væsentlig negativ, stiller det høje krav til den fremtidige indtjening, hvis man skal nå i land med sin ejendom, som pensionsordning.

Skovsted agro har mange års erfaring i vurdering af årsrapporter, bedrifters evne til at tjene penge samt vurdering af potentialer. Få taget temperaturen på din virksomhed af en uvildig rådgiver, og få indspark til, hvor der kan gøre noget. Få taget et sundhedstjek af din virksomhed.