Erik Poulsen sætter fokus på den hjælpende hånd til regulering af ulve, som EU-Domstolen kom med torsdag.

Efter en række voldsomme ulveangreb på får, kvæg og heste i Vest- og Nordjylland i de seneste måneder er tålmodigheden hos husdyrholderne ved at være slidt op. Der er tale om specifikke og velkendte ulve med en problematisk adfærd, som over flere år er dokumenteret gennem stribevis af angreb på husdyr i både Jylland og Slesvig-Holsten.

Hvis der skal være forståelse for en vis sameksistens mellem rovdyr og husdyr, er der akut behov for en bedre forvaltning af ulveangreb på husdyr samt en øget tillid mellem husdyrholdere og myndigheder.

Torsdag den 10. oktober kom EU-Domstolen med en hjælpende hånd, da den fastslog, at regulering af ulve kan være lovlig, selv om ulven som sådan er fredet. Den klokkeklare afgørelse fra EU-Domstolen betyder, at miljøministeren ikke behøver at have juridiske betænkeligheder i forhold til de ulve, der alt for længe har udvist problematisk adfærd overfor husdyr i Jylland. Sæt straks den nødvendige bortregulering af problemulve i gang i både Nord- og Vestjylland, så naturpleje, økologi og husdyrhold ikke opgives i de berørte områder.