Som ventet indeholder regeringens finanslovsudspil en tilbagerulning af lempelserne for beskatningen i forbindelse med generationsskifter.

Regeringen har netop offentliggjort sit udspil til en finanslov for 2020. I den kan man læse, at regeringen vil tilbagerulle den tidligere regerings beslutning om at sænke beskatningen i forbindelse med generationsskifter i virksomheder. I 2016 lempede den tidligere regering den såkaldte bo- og gaveafgift fra 15 procent, så den gradvist skulle falde til fem procent gældende fra og med 2020. Det vil den socialdemokratiske regering rulle tilbage til 15 procent.

- For at afhjælpe bo- og gaveafgiftens likviditetsmæssige påvirkning af virksomhederne ønsker regeringen samtidig at forbedre den nuværende henstandsordning ved at indføre et retskrav på henstand og forlænge afdragsperioden fra 15 år til 30 år, skriver regeringen.

- Regeringen har forståelse for, at der er behov for gennemsigtighed og forudberegnelighed i forbindelse med et generationsskifte og vil derfor invitere erhvervslivet til en dialog herom.

Regeringen skønner, at en tilbagerulning af den nedsatte afgift ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed vil medføre et årligt merprovenu på en milliard kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Pengene skal prioriteres særligt til provenuet til at afskaffe de løbende besparelser på uddannelser og undervisning, lyder det i udspillet.