Organisationen Landbrug og Fødevarer har gennemgået mere end 100 projekter, der er udført siden 2014. I to tilfælde har organisationen fundet betydelige fejl i det udførte arbejde.

- Vi er dybt afhængige af samarbejdet med landets universiteter. Kan vi ikke samarbejde, kan vi ikke finde løsninger til gavn for fremtidens fødevareproduktion. Derfor har vi gennemgået mere end 100 projekter, og desværre har vi fundet to, hvor vi ikke har levet op til den standard, vi ønsker for samarbejde med forskere og universiteter.

Det siger Landbrug og Fødevarers administrerende direktør Anne Lawaetz Arhnung.

Gennemgangen af de mange projekter kommer efter massiv medieomtale af en rapport om oksekød, hvor Landbrug og Fødevarer har leveret input til en pressemeddelelse og skrevet udkast til de indledende kapitler uden, at det var klart deklareret, at det kom fra organisationen.

Princip er blevet brudt

De to nye projekter drejer sig om en tilsvarende oksekødsrapport fra 2014, og selv om Landbrug og Fødevarer ikke har leveret udkast til afsnit, er armslængdeprincippet desværre blevet brudt, bl.a. ved at påpege at den eksterne kommunikation afhænger af forskernes resultater.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det andet projekt handler om sammenhængen mellem kød og kræft. Projektet er lavet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet DTU. I forbindelse med det projekt har Landbrug og Fødevarer forsøgt at influere en overskrift på nyheden om rapporten til DTU's hjemmeside. I stedet for "Stoffer i kød kan være kræftfremkaldende", foreslår Landbrug og Fødevarer "Kød alene giver ikke kræft". DTU afviser forslaget.

Det er en graverende fejl, og det er ikke en opgave for Landbrug og Fødevarers politiske medarbejdere at søge indflydelse på overskrifter på nyheder hos DTU.

Der skal ryddes op

- Der må ikke herske tvivl om, at vi skal overholde armslængdeprincippet. Forskerne skal naturligvis have den nødvendige frihed til at tilvejebringe og publicere deres resultater, uanset hvad de måtte vise, og med den ordlyd universiteterne foretrækker, siger Anne Lawaetz Arhnung.

Som en konsekvens af fejlene i samarbejdet med universiteterne indfører Landbrug og Fødevarer nu en række tiltag, der skal sikre, at der ikke igen kan sås tvivl om samarbejdet mellem organisationen og forskerne. Tiltagene betyder blandt andet, at politiske medarbejdere ikke længere kan samarbejde med universiteterne om projekter, der handler om at tilvejebringe og publicere ny viden.

- Ingen har større interesse i at få ryddet op i det her end os. Vi har brug for samarbejdet med universiteterne. Derfor tager vi nu de her tiltag for at sikre, at der ikke opstår tvivl om intentioner eller Landbrug og Fødevarers rolle, når vi samarbejder, siger Anne Lawaetz Arhnung.