Nu kan landmænd indgå en helt konkret leverandøraftale med biogasselskabet i Kliplev.

Landmænd får nu mulighed for at lave en aftale om leverancer af gylle og dybstrøelse til det nye biogasanlæg i Kliplev syd for Aabenraa.

Projekt direktør Lars Byberg, SBS Kliplev, oplyser, at selskabet har forhandlet leverandøraftalerne på plads med leverandørforeningen, og betingelserne ligger fast.

Forleden blev aftalerne præsenteret, og formand for leverandørforeningen, kvægbruger Lorens Peter Jørgensen, Varnæs, underskrev.

Samarbejde er centralt

Med leverandøraftalerne er biogasanlægget endnu et skridt på vej mod at blive en realitet. Lars Byberg understreger, at uden leverandører, ingen biogasanlæg, og derfor er han meget glad for, at det er lykkedes at forhandle sig frem til en løsning med leverandørforeningen. Aftalen skal nu omsættes til individuel afvejning af effekten på næringsstof, transport, lagerkapacitet, forbedret klimaregnskab med mere, hvilket har ført til ventelister.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kvægbruger Lorens Peter Jørgensen glæder sig over aftalen:

- Jeg synes, det er fint, at vi har flere anlæg i Sønderjylland, så der er nogle at vælge imellem for os landmænd, og så vi kan sammenligne vilkårene. Vi har indgået en god og solid aftale med SBS. Den giver en god gevinst for mig som landmand, og det er vigtigt, at vi som leverandører er tilfredse med vilkårene. Aftalen betyder, at jeg her får betaling i stedet for at lave indskud. I princippet låner jeg gyllen til anlægget og får en forbedret gødningsværdi og en tørstof bonus for min gylle.