Advokat Hans Sønderby vurderer, at økologi-formand Per Kølsters indlæg på maskinbladet.dk den 9. september kan stride mod straffelovens mortifikationsregler.

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, fremsatte i et debatindlæg 9. september på maskinbladet.dk nogle påstande, som advokat Hans Sønderby nu reagerer skarpt på.

- Når man oplyser offentligheden, at dansk landbrug forurener med pesticidstoffer, som i dag er forbudte, risikerer man at blive dømt for at gå over stregen. Det danske godkendelsessystem er blandt Europas strengeste, og udtalelser om stoffer "i flæng", som skaber grundlæggende tvivl om sikkerheden, risikerer at blive bortdømt. Sådanne udsagn har alle medlemsstater et middel imod. I Danmark kalder vi midlet for mortifikation.

Så direkte udtaler advokat Hans Sønderby Christensen sig om formanden for Økologisk Landsforening Per Kølsters oplysninger i en artikel på maskinbladet.dk den 9. september. Heri oplyser formanden, at stofferne Dichlorprop og Mechlorprop er tilladte og godkendte til anvendelse i dansk landbrug.

Dobbelt slemt

- Det er efter min vurdering skærpende, at de forkerte oplysning kobles op på aktuelle fund i drikkevandet. Derved fremkaldes et billede af, at dansk landbrug udsætter drikkevandet for fare med produkter, som er forbudte, siger Hans Sønderby.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge advokaten henviser formanden også til et stof, som formentlig ikke findes.

- Formandens udtalelser om stoffer i flæng er egnet til at underminere tilliden til både landbruget og til det danske godkendelsessystem, mener Sønderby.

Det er hans vurdering, at formandens udtalelser fremkalder frygt for, at det danske godkendelsessystem er helt utilstrækkeligt.

- Udtalelserne kan derfor stride mod straffelovens mortifikationsregler, vurderer han.

Forening bekræfter pesticidoplysninger

Hos foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse bekræfter Bente Andersen, at ingen produkter med stofferne Mechlorprop og Dichlorprop er tilladt i landbruget samt, at der, så vidt vides, ikke findes et stof, der hedder 4-CCP. Hun tilføjer, at hvis økologiformanden hentyder til stoffet 4-CPP, så er det også forbudt.