Erling Bonnessen, landbrug- og fødevareordfører for Venstre mener ikke kødafgift vil hjælpe nævneværdigt på miljøet eller klimaet.

I Danmark skal vi ikke pålægge afgifter på kød og bøffer. Det vil blot gøre det dyrere, at være dansker og det vil ikke hjælpe nævneværdigt på miljøet eller klimaet. Derfor klart nej til bøfafgift og afgifter på kød.

I Danmark er vi i forvejen blandt de mest klimavenlige lande og I Danmark er vi blandt de lande der producerer fødevarerne med det laveste klima- og miljøaftryk på omgivelserne. Klima og luft kender ikke landegrænser og en ensidig dansk afgift vil blot resultere i at dansk produktion jages ud af landet, hvorefter fødevarerne vil blive produceret i andre lande med et højere klima- og miljøaftryk. Det vil således koste danske arbejdspladser og dansk export.

I stedet skal miljø og klima tages op i EU og andre internationale fora, så der kan komme fokus også på andre landes indsats, der i næsten alle andre tilfælde er ringere end Danmarks. Så de andre lande bør gøre mere og komme i retning af vores i forvejen høje niveau.

Vi skal ikke exportere vores erhverv, men sælge vores know how og miljøteknologiløsninger, så vi også af den vej sikrer danske arbejdspladser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Jeg har nu stillet nedenstående spørgsmål til fødevareministeren Mogens Jensen, og jeg håber vi kan få slået fast, at vi skal ikke have kødafgift i Danmark:

Kan ministeren garantere, at regeringen ikke agter at indføre en afgift på kød?