Dalum Landbrugsskole har anlagt egen miniproduktion af melorme, hvilket skal øge elevernes fokus på klimavenlig fødevareproduktion.

Der er bogstaveligt talt orm på skemaet, når de nystartede EUX-landbrugselever skal i gang med erhvervsfaget "mad og foder". I den forbindelse har Dalum Landbrugsskole anlagt sin helt egen miniproduktion af melorme.

- Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst, og her er insekterne langt foran de traditionelle husdyr. For eksempel kan man med ti kilogram foder enten producere 1,1 kilogram oksekød eller 4,5 kilogram insekter, siger underviser Birthe Egdal, som er primus motor for Dalum Landbrugsskoles nye husdyrproduktion.

Genbrug på dagsordenen

Melorme-farmen er blot ét blandt flere nye tiltag, som skal sætte fokus på bæredygtighed og klima i landbruget. Eleverne skal for eksempel også dyrke østershatte i kaffegrums fra køkkenet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Målet er at skabe et cirkulært kredsløb, så vi genbruger så meget som muligt. Vi kan ikke i dag pege på alle løsningerne, men vi vil meget gerne være med til at udvikle og undersøge mulighederne, siger Birthe Egdal.

De nye tiltag skal lære de kommende landmænd at være innovative i deres tankegang og forholde sig positivt og aktivt til blandt andet FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Skolen håber, at de nye demonstrationsprojekter vil inspirere de kommende landmænd og bane vej for nye spændende klimatiltag i landbruget.