Landbrug & Fødevarer havde onsdag indbudt til transportpolitisk konference, hvor der blandt andet blev talt om grøn omstilling og trængsel på vejene.

Da Landbrug & Fødevarer onsdag holdt transportkonference hos Danish Agro i Galten, var et af budskaberne til politikerne, at en særlig danske afgift på biogas hindrer en grøn omstilling af den tunge transport til at køre på biogas.

Direktører fra transportvirksomhederne DSV og HP Therkelsen indledte den faglige formiddag med at fortælle om den ny teknologi og de udfordringer og muligheder, teknologien indebærer set fra deres perspektiv, herunder muligheder for at gøre den tunge transport grønnere ved hjælp af biogas. Desuden var der fokus på behovet for infrastrukturinvesteringer.

Arla fortalte om virksomhedens grønne omstilling, mens Danish Crown og IBM gik i dybden med blockchain-teknologiens muligheder for transportbranchen.

Politisk debat

Efter den faglige formiddag var der politisk debat med de fire transportordførere Thomas Jensen (S), Kristian Pihl Lorentzen (V), Niels Flemming Hansen (K) og Ole Birk Olesen (LA).

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Her gik erhvervslivets repræsentanter blandt tilhørerne politikkerne på klingen om det presserende behov for at få afhjulpet trængslen på vejene og lagt en plan for infrastrukturinvesteringer, hvor veje skal prioriteres.

- Jeg oplevede stor tilslutning blandt vores virksomheder. Transportpolitik er et vigtigt område. Mange af vores virksomheder spilder tid og omkostninger på at sidde fast i trafikken. Jeg glæder mig over, at vi havde en god diskussion med de fire transportordførere, der var med. Vores opfordring var i hvert fald klar: Der er brug for en langsigtet og bredt funderet aftale, som prioriterer investeringer i vejområdet, siger Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer.